Vil skrote nasjonal ramme

SEIER: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad mener partiet har fått en viktig seier internt i regjeringen med løsningen for asylsøkere fra Moria-leiren som ble klar tirsdag. Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad mener regjeringen bør droppe den nasjonale vindkraftplanen og gi kommunene vetorett.

Statsminister Erna Solberg (H) uttalte til Bergens Tidende lørdag at regjeringen ennå ikke har tatt stilling til hva de vil gjøre med den nasjonale rammen for utbygging av vindkraft og åpnet for at den omstridte planen ikke blir noe av.

Regjeringspartner Kjell Ingolf Ropstad går lenger enn regjeringssjefen og mener den bør kastes.

– Vi tar til orde for å skrote den nasjonale vindkraftplanen og gi kommunene vetorett, sier KrF-lederen til Fædrelandsvennen.

Ropstad mener at dersom kommunene ikke vil ha vindkraftverk, må regjeringen lytte til dem.

Vindkraft på land kan være en stor belastning og et stort inngrep i et lokalsamfunn, sier barne- og familieministeren.

– Flere ønsker å si ja

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) la i april fram et nasjonalt rammeverk for vindkraftutbygging på land. 98 kommuner har areal innenfor de 13 områdene som er pekt ut som velegnet for vindkraft på land.

Siden Olje- og energidepartementet la forslaget ut på høring i april, har 17 kommuner svart. Alle ber om at områder i deres kommune holdes utenfor planene.

Ropstad sier at det er riktig å bygge vindkraft i kommuner som har lokal støtte.

– Det er nok av kommuner som har sagt ja, og flere ønsker å si ja. Nå øker dessuten lønnsomheten i vindkraft, og jeg mener tiden er inne for å se på en løsning hvor vertskommuner blir bedre kompensert for å avgi areal, sier han.

Får ikke vetorett

I juni stemte et stortingsflertall for å ikke gi kommunene rett til å sette ned foten for vindkraftanlegg. Forslaget om lokal vetorett kom fra Senterpartiet og MDG da energikomiteen behandlet et SV-forslag om eierskap og skatt på vindkraft.

Arbeiderpartiet, Høyre, Frp, KrF og Venstre mente imidlertid at det per i dag ikke er noen eksempler på at staten har grepet inn og gitt konsesjon mot lokale myndigheter og grunneieres vilje.

De fire regjeringspartiene og Arbeiderpartiet skrev imidlertid i sine merknader at dersom et kommunestyre sier nei, skal dette fortsatt tillegges svært stor vekt i konsesjonsprosessen.

Undersøkelse: Flertallet er positive til vindkraftutbygging

Flest svarer ja til vindkraftutbygging, men kun dersom vindmøllene ikke er synlige fra turterreng eller boligstrøk, ifølge en ny undersøkelse.

Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos for Dagbladet.

25 prosent svarer ja uten forbehold til vindkraftutbygging, mens en like stor andel er positive dersom vindmøllene eller vindturbinene ikke er synlige fra tur- eller boligområder.

39 prosent svarer nei uansett og 10 prosent vet ikke.

I undersøkelsen er det også spurt om det er greit å ta urørt natur i deltakernes hjemkommune med samme svaralternativ. Prosentene fordeler seg omtrent på samme vis på dette spørsmålet. 27 prosent svarer ja, 25 prosent svarer ja med forbehold om synlighet og 41 prosent svarer nei. 8 prosent vet ikke.

De geografiske forskjellene er forholdsvis små. Motstanden er noe større i Midt-Norge enn resten av landet. 43 prosent her svarer nei til vindkraft, mens 24 prosent svarer ja og 23 prosent ja med forbehold.

Folk i Oslo er mest positive til vindkraftutbygging. 22 prosent svarer ja, 25 prosent svarer ja med forbehold og 35 prosent svarer nei.

På Vestlandet svarer 27 prosent ja, 25 prosent ja med forbehold og 39 prosent svarer nei.

Undersøkelsen ble gjennomført mellom 12.–19. juni.