Høyre og eiendomsskatt

Eiendomsskattelistene for 2017 er lagt ut for offentlig gjennomsyn.

LESERBREV: De fleste har fått en økning på 15 prosent fra 2016. For kommunen betyr det cirka to millioner ekstra i kassa. Birkenes er på vei mot norgestoppen i skatte og avgiftsnivå. Det politiske flertall i Birkenes mener dette er nødvendig. Høyre foreslo et budsjett for 2017 uten økning i eiendomsskatten, men dette ble stemplet som uansvarlig.

Rådmannen har informert om at overskuddet i kommuneregnskapet i 2016 blir på cirka 17 millioner kroner. Det er selvfølgelig all grunn til å glede seg over et godt resultat. Det er likevel alltid viktig å se bak resultatet, enten det er godt eller dårlig.

Våre innbyggere, spesielt huseierne, har nok utfordringer med å forstå hvorfor eiendomsskatten må opp når overskuddet har en slik størrelse. Kommuneregnskapet 2016 ville gått i pluss uten eiendomsskatt på bolig. Likevel økes eiendomsskatten for 2017, mot stemmene fra Høyre og FrP.

Vår forrige rådmann snakket, fra hun kom til hun gikk, om den elendige økonomien i Birkenes kommune. Det toppet seg med at rådmannens budsjett for 2016 ble lagt frem med et underskudd på cirka ni millioner kroner, og kommunen innmeldt på ROBEK.

Høyre ba rådmannen legge frem et budsjett i balanse for 2016. Det nektet rådmannen, og fikk klapp på skulderen av posisjonen (AP, KrF, Sp og V).

Resultatet for 2016 er altså mer enn 25 millioner kroner bedre enn budsjettet, og kommunen er selvfølgelig ute av ROBEK. Birkenes er sannsynligvis den eneste kommunen i Norge som har bedt om å komme på ROBEK med overskudd og penger på fond.

Høyre stemte mot økning av eiendomsskatten for både 2015, 2016 og 2017. Hadde Høyres budsjettforslag disse tre årene fått flertall, ville eiendomsskatten vært klart lavere enn i dag, Birkenes hadde ikke vært innom ROBEK og kommunen ville hatt penger på disposisjonsfondet.

Høyre ser selvfølgelig at Birkenes har en anstrengt økonomi, men det er ingen grunn til en krisemaksimering. Høyres oppfatning er at vår nye rådmann er opptatt av en god dialog mellom politikk og administrasjon, og at de utfordringene kommunen har er løsbare uten at skatte- og avgiftsnivået er i Norgestoppen.

Høyre vil at Birkenes skal være en attraktiv kommune, både å bo i og drive å drive næring. Høyre tror ikke økt eiendomsskatt er resepten for å nå det målet.

 

Gunnar Høygilt

Gruppeleder Høyre

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!