En million til bedre forbindelse

BREDBÅND: Anders Topland (Sp) vil ha bedre bredbånd i Birkenes, og får støtte av kommunestyret.

Kutter strømsparing og satser på bredbånd til folket.

– Senterpartiet vil bruke én million kroner på å sikre bedre bredbåndsdekning i kommunen. Gjør vi dette er jeg sikker på at det vil utløse dugnadsarbeid som grøftegraving og den slags, som har vært tilfellet i andre kommuner, sier Anders Topland (Sp).

Torsdag vedtok kommunestyret neste års kommunebudsjett, og det uten de store overraskelsene. På forhånd var det klart at et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre stiller seg bak et budsjettforslag tett opp mot rådmannens forslag.

Budsjettkameratene finner plass til å kutte eiendomsskatten på hus og hytter med 0,1 promillepoeng, og de vil opprette en arbeidsgruppe som skal se på hvordan eiendomsskattenivået kan senkes jevnt og trutt i årene som kommer.

– Rådmannens budsjett er i stor grad i tråd med politikernes ønsker. Problemet er at det ikke er nok penger, og dermed blir vi frarøvet handlingsrommet, sier ordfører Anders Christiansen (Ap).

Million på bredbånd

Det eneste forslaget som ble lansert over bordet torsdag, er bredbånd-forslaget til Senterpartiet. Topland mener kommunen kan hente inn finansiering utenfra om de velger å bruke penger på å bedre bredbåndsforbindelsen i kommunen.

– Vi kan ikke forvente at private aktører gjør denne jobben for oss. Dersom vi er villige til å bruke penger på dette, kan det hende fylkeskommunen vil bidra med penger, sier han.

Fylkeskommunen har satt av midler til slik støtte i 2018, og Topland mener det er fornuftig av kommunen å bruke penger på dette. Ikke minst når det er vedtatt en digitaliseringsstrategi hvor kommunen skal ta i bruk digitale løsninger.

Enstemmig vedtatt

Forslaget til Topland og Senterpartiet møtes med støtte i kommunestyret.

– Jeg er positiv til forslaget, men savner tallmateriale. Hvor mye får vi igjen for denne millionen, spør Geir Colbjørnsen (KrF).

Arbeiderpartiets Linda Hye mener det er viktig at alle i Birkenes får god bredbåndsforbindelse, men spør Topland hvor han henter inndekning i budsjettet for denne ekstra millionen.

–  Vi investerer én million kroner i bedre bredbåndsdekning, hvor investeringer i ENØK reduserer tilsvarende. Det forutsettes at bredbåndstiltakene blir medfinansiert ekstern med en ikke ubetydelig sum, sier Topland.

Når Høyres Nils Olav Eikenes går på talerstolen er det for å si at forslaget er veldig godt. Så får det også enstemmig støtte i kommunestyret.