Øker skatt for å slippe å kutte

Det er flertall for økt eiendomsskatt i Birkenes.

– Vi har store problemer med eiendomsskatten, og vil ikke øke denne. I stedet ønsker vi å se på om det er mulig å kutte flere årsverk, gjerne tre til fire ekstra. Vi vil ikke peke på noen spesielle stillinger som bør kuttes, for det bør være opp til administrasjonen å avgjøre, sier Gunnar Høygilt (H).

Det er Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre som i et fellesforslag foreslår å øke eiendomsskatten, slik at kommunen får 2,2 millioner ekstra hvert år. Under behandlingen i formannskapet onsdag blir det flertall for økning, men ikke uten debatt.

– Det er halsbrekkende å foreslå ytterligere stillingskutt nå. Vi øker ikke eiendomsskatten for gøy, men fordi kommunen går med underskudd og vi trenger pengene, sier Vidar Larsen (Ap).

I all hovedsak er det administrasjonens forslag til innsparinger som blir vedtatt, med noen mindre endringer. Blant annet bevares ungdomsskoletrinnet på Engesland. Totalt betyr det at kommunen skal spare totalt 15 millioner kroner.

 

Les hele saken i Birkenes Avisa på papir!