Store flyktningkutt

Fremskrittspartiet presenterer nok en gang et budsjett uten eiendomsskatt.

Partiet må kutte 12,4 millioner kroner av rådmannens forslag til budsjett for å kvitte seg med eiendomsskatten på bolig og fritidseiendom. Som tidligere i år presenterer de derfor en solid kuttliste.

– Ja, det har vært vanskelig, men det er ikke noe problem om man har vilje. For oss er kanskje eiendomsskatt den saken som er viktigst, sier Odd Gunnar Tveit (Frp) til Birkenesavisa.

Håper på færre

Det største kuttet gjør partiet i posten flyktningadministrasjon. Denne fjernes helt, og Fremskrittspartiet sparer dermed 5,1 millioner kroner. Gjennom forhandlingene i statsbudsjettet har flertallet på Stortinget blitt enige ønske 2.120 kvoteflyktninger velkommen til landet i 2018.

– Det kommer noen ekstra flyktninger som følge av forhandlingene med Venstre og Kristelig Folkeparti, men det ble klart etter vår budsjettbehandling, sier Tveit.

– Er det realistisk å kutte all flyktningadministrasjon?

– Nå har Sana forsvunnet, så da burde vi få færre utgifter. Likevel legges det opp til en økning i budsjettet, og det kan jeg ikke forstå. Vi får håpe vi ikke blir tildelt så mange flyktninger, sier han.

Selvkost

Neste største enkeltkutt finner Fremskrittspartiet hos læringssenteret. For 2018 har læringssenteret 3,8 millioner kroner til rådighet i rådmannens budsjettforslag, men Frp mener det må holde med 2,3 millioner kroner, og at læringssenteret opererer etter selvkostprinsippet.

– Det betyr at utgiftene til læringssenteret er lik det vi får fra staten. Det er et betydelig kutt, og vi har ikke gått i detalj om hvor læringssenteret skal kutte, sier Martin Konstali (Frp).

Fremskrittspartiet vil for øvrig kutte kostnadene til stab med 33 prosent, og sparer dermed i overkant av én million kroner.

– Vi mener det må holde med to tjenestesjefer i Birkenes kommune, sier Konstali.

– I denne posten ligger lønn til rådmann, økonomisjef og controller?

– Det var jeg ikke klar over, men i en liten kommune som Birkenes bør staben være mindre, sier han.

Tilbake til 2016

Den samme besparelsen gjør partiet med å kutte hele posten HMS (Helse, miljø og sikkerhet) og kvalitet. I denne posten ligger blant annet ett årsverk.

– Vi er rett og slett litt usikre på hvorfor vi har denne stillinga. En del av våre kutt er for å belyse budsjettposter som vi rett og slett ikke vet hva går til, sier Konstali.

Han påpeker at det er viktig for partiet å vise at det gjennom politisk lederskap er mulig å kutte i budsjettet, uten at det får utover helse og skole.

– På fire av punktene går vi tilbake til 2016-nivå, for det er flere poster som har økt voldsomt under Arbeiderpartiets styre, uten at vi kan se at dette er nødvendig, avslutter han.