Ble enige utenom rettssystemet

Kommunen betaler byggmesterens saksomkostninger.

Birkenes kommune og byggmester Kristian Flaa har inngått forlik i tvistesaken om boligene i Smedens Kjerr. Dermed blir det ingen ny runde i retten, og saken er ute av verden.

I løpet av august skal gulvene i de fire boligene utbedres. Ifølge forliksavtalen skal byggmesteren utføre en rekke arbeid på eiendommen, blant annet opparbeide ytterligere to parkeringsplasser.

Kommunen på sin side sier seg villige til å betale byggmesterens saksomkostninger. Ifølge avtalen beløper dette seg til 256.000 kroner i tillegg til det som allerede er innbetalt. Kristiansand tingrett har tidligere slått fast at kommunen må dekke 100.000 kroner av byggmesterens saksomkostninger.