Vindkraft og andre krefter

Vindkraftutbygging truer, ikke bare vår natur, men også våre demokratiske verdier.

LESERBREV: Vindkraftindustrien kjøper seg nå inn i norske kommunestyrer. Med god hjelp fra NVE og OED tropper utbyggere opp i politiske møter og redegjør for sin sak. Dette er folk som kan å overbevise, og de setter fort lokalpolitikere i små kommuner på sidelinjen. Fristelsen blir stor, og politikerne forandrer mening. De lar seg blende av millioner i eiendomsskatt og skitraseer og trehus og varmestuer og hva det måtte være.

Utenlandske investorer er på full fart inn i flere prosjekter nå. Credit Suisse i Trøndelag, BlackRock og Luxcara i Rogaland og Stadtwerke München i Hedmark for å nevne noen. Det er de som tjener på dette.

Vindkraftprosjekter krever subsidier og er ulønnsomme for vår samfunnsøkonomi. Vi lever i et land som har vannkraft nok. Vindkraft er en sårbar teknologi som kun produserer når været tillater det, hvor 3 av 4 investerte kroner forsvinner til utlandet og hvor det skapes svært få faste arbeidsplasser.

I Nord-Odal kommune i Hedmark har tyske E.on fått konsesjon. Ikke bare konsesjon, men de har greid på overtid å snu kommunestyret fra nei til ja og dermed berget sin egen milliardkontrakt. De har benyttet reglene i lovverket som gir mulighet til omgjøring av allerede fattede vedtak. Nå er de på vei til å gjøre det samme i Birkenes kommune.

Framgangsmåten er den samme. Etter at OED sa nei til Storehei, prøver E.on seg igjen på Oddehei og Bjelkeberg.  De har kontaktet kommunens Næringsforum og skrevet brev til ordfører; «Birkenes kommune må sende et tydelig signal til NVE og OED at man ønsker vindkraft i kommunen». Også her skjer det under tidspress.  Hvis kommunestyret i Birkenes nå snur så er det et nederlag for demokratiet. For konsekvensene er de samme. Vi må innse at det er ikke gull alt som glimrer.

Som velgere blir vi i villrede. Vi er ikke vant til framgangsmåten. Vi mister troen på partier som før valget var mot, men som etter overtalelser og pengefristelser stemmer for.  Vi ønsker politikere som ser at kommunen består av flere enn noen få grunneiere som vil tjene på avtalen. Hva næringslivet ellers kan tjene utenom selve byggeperioden er høyst usikkert.  All ære til de politikerne i Birkenes som hittil har stått imot trykket fra E.on.

Som berørte av slike utbygginger kjenner vi oss alene og maktesløse. Det er ikke «bare» snakk om inngrep i natur, det er inngrep i oss selv.  Når vi vil forsvare vår livskvalitet og framtid får vi bare høre at lover og regler er fulgt. Men det er maktas språk som rår. Det er makta som har kunnskap, penger og ressurser. Vi ønsker lokalpolitikere som er i stand til å forstå det. Vi har valgt dem til å styre, vi har ikke valgt E.on.

Dette viser at kommunenes elendige økonomi legger forholdene veldig godt til rette for undergraving av demokratiet. Vi ser at utbyggerinteressene setter politikerne i en utidig klemme. Dette er i ferd med å bli en reell trussel mot lokaldemokratiet i Norge – ett av verdens rikeste land.

 

Karin S. N. Leonhardsen

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!