Ren ansvarsfraskrivelse

Vedrørende avtale om etablering av vindkraftverk i Birkenes.

LESERBREV: En skal lete lenge for å komme bort i maken til rot som foregår i Birkenes kommune for tiden!

Det er utarbeidet en avtale mellom Birkenes kommune og den tyske industrigiganten E.ON om etablering av vindkraftverk på Oddeheia og Bjelkeberg i Birkenes. Avtalen skal etter planen behandles i kommunestyret allerede 2.feb.

Den 7. desember ble avtalen sendt fra teknisk sjef i Birkenes, Halvor Nes, til juridisk behandling hos kommunens advokat Erna Larsen.

Allerede 15. desember, ifølge dato på brevet, returneres avtalen med omfattende kritiske kommentarer til teknisk sjef. (Kommentarene fra advokaten offentliggjøres først 19.jan.)

Tirsdag 17. januar var kommunestyrets medlemmer samlet til temamøte om det planlagte vindkraftverket der E.ON sine representanter hadde hele regien. Noen kraftige reaksjoner på avtalens ordlyd i forhold til hvor lite forpliktende den var, ble fremsatt av noen kommunestyrerepresentanter. Det urovekkende er imidlertid at på dette møtet var ennå ikke de juridiske betraktningene fra kommunens advokat blitt offentliggjort på kommunens mailliste.

Martin Westin fra E.ON ba om at kommunestyret skulle vise dem tillit og ha tiltro til at E.ON ville etterleve det som står i avtalen. Beklageligvis var det kommunestyrerepresentanter som uttalte at avtalen var god.

Torsdag 19.januare kunne en så lese i kommunens mailliste advokatens vurdering av avtalen. Det tar altså over en måned fra advokaten returnerer sitt skriv til det foreligger på kommunens offisielle mailliste. Helt utrolig!

I den omfattende juridiske betraktningen fra advokat Erna Larsen slaktes, etter min mening, avtalen fra ende til annen. Det er for omfattende her å konkretisere det som er beskrevet. Det kan enhver gjøre ved å lese på kommunens hjemmeside, uten at jeg blir beskyldt for å være for negativ.

Oppsummert beskriver advokat Erna Larsen avtalen som «helt uforpliktende og uten betydning, avtalen må det jobbes en del videre med».

Representanter fra styret i Motvind og flere beboere «fra dalen» har gjennom mange avisinnlegg forsøkt å gi innspill til avtalens utforming. I følge dem virker avtalen ufullstendig for kommunen og lite forpliktende for E.ON.

Kommunens administrasjon har imidlertid avvist innsendernes bekymring. Ordføreren har i tillegg uttalt at avtalen er noe av det beste som er fremforhandlet i Norge.

I innkallingspapirene til møtet i Formannskapet i Birkenes 25. januar kan en lese administrasjonens forslag til vedtak der de ber Birkenes kommune godkjenne avtalen mellom E.ON og kommunen i forbindelse med bygging og drift av Oddeheia og Bjelkeberg vindkraftverk.

Igjen er det helt utrolig at det innkalles til et møte om å fatte vedtak i saken uten at avtalens innhold var juridisk klarert.

Som flere tidligere har hevdet, har E.ON vært den toneangivende parten under formuleringen av den opprinnelige og juridisk lite holdbare avtale mellom dem og kommunen. Heldigvis kom brevet fra advokaten på kommunens mailliste i siste liten.

Hvorfor slikt hastverk?

Martin Westin i E.ON ber om at vi skal vise industrigiganten tillit og stole på at de etterlever det som står i avtalen. (Den opprinnelige). Mitt svar er nei. Jeg stoler ikke på dere av flere grunner.

E.ONs forsøk på å få konsesjon til å etablere vindmøller på Storehei, lyktes ikke, blant annet grunnet slett konsekvensutredning fra deres side av naturmangfoldet på heia.

Denne gangen, ved en eventuell søknad om konsesjon til bygging og drift av vindkraftverk på Oddeheia og Bjelkeberg, er det først og fremst menneskers tap av livskvalitet det angår. Mye er uavklart når det gjelder hvilken støy 190 meter høye vindmøllemaster vil lage og hvordan det vil påvirke fastboende «i dalen».

Etter min mening vil det være en ren ansvarsfraskrivelse dersom kommunen med administrasjon, ordfører og politikere i spissen lener seg til E.ONs forsikringer om at støy i liten grad vil bli et problem.

La heller enhver tvil komme beboerne «i dalen» til gode ved å si klart nei til vindkraftverk i Birkenes.

 

Trond Harstad

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!