Uenige om bonusordning

DISKUSJON. Direktør ved 3B Fibreglass på Birkeland Heine Østby (t.h.) forteller at innføring av nærværsbonus er et tiltak for å få ned det høye sykefraværet. Hovedtillitsvalgte Odd Arild Svaland og Liv Schipper mener det er feil og kun bruke nærvær på arbeidsplassen som et bonuskriterium.

ÅPEN PROSESS: Direktør ved 3B Fibreglass på Birkeland Heine Østby (t.h.) forteller at innføring av nærværsbonus er et tiltak for å få ned det høye sykefraværet. Hovedtillitsvalgte Odd Arild Svaland og Liv Schipper mener det er feil og kun bruke nærvær på arbeidsplassen som et bonuskriterium.

Direktør ved 3B Fibreglass på Birkeland Heine Østby er åpen om at innføring av nærværsbonus har vært et radikalt grep.

Sykefraværet ved 3B Fibreglass har ligget på mellom åtte og ni prosent de siste årene. Dette er dobbelt så høyt som i andre industribedrifter. På nyåret endret bedriften kriteriene for bonusberegning for å stimulere til økt nærvær. Ordningen er kalt nærværsbonus, og går i korte trekk ut på at ansatte opptjener rett til bonus gjennom året. Maksimalt kan en tjene opp bonus på 16.000 kroner i året, og de trekkes 2000 kroner for hver sykedag. Dette skrev Fædrelandsvennen tirsdag.

Åpen prosess

– Vi jobber hele tiden med en rekke forbedringstiltak, og nå mente vi tiden var inne for å gjøre et noe radikalt og innovativt grep for å få ned sykefraværet. Det har vært altfor høyt de siste årene, sier direktør Heine Østby.

Han påpeker at ledelsen og de tillitsvalgte har en åpen dialog, og avviser at det er konflikt innad i bedriften. Tirsdag formiddag hadde de møte der de diskuterte ordningen.

– Vi har en diskusjon der vi er åpne på at vi kan være uenige. Det som er viktig for oss er at vi har en åpen og inkluderende prosess der vi jobber sammen for å forbedre bedriften på best mulig måte, sier han, og legger til: Vi har hatt en fantastisk utvikling den siste tiden, og vi vil hele jobbe for å være en god og bærekraftig bedrift.

Ikke gjennomtenkt

Hovedtillitsvalgt for ledere og teknikere ved 3B Fibreglass Odd Arild Svaland tror ikke at endringene av bonuskriteriene har vært godt nok gjennomtenkt av ledelsen.

– Det er klart at sykefraværet har vært altfor høyt, men jeg er redd for at denne bonusordningen kan ha uheldige effekter. Vi vil derfor påpeke for ledelsen det vi synes er urimelig og galt, og så er det vårt ansvar å være i en dialog for å komme med forslag til forbedringer, sier han.

Hovedtillitsvalgt for de ansatte som er medlemmer av Fellesforbundet Liv Schipper forteller at bonusen har betydd mye for de ansatte.

– Dersom man får influensa og er syk i et par uker på starten av året går man glipp av bonusen. Mange av de ansatte synes ikke dette er greit, og da er det min oppgave på vegne av medlemmene og ta dette videre. Det er viktig at de ansatte blir hørt, sier hun.

 

Les mer om saken i Birkenes Avisa på papir!