Små marginer avgjorde

SMÅ MARGINER: Produksjonssjef Jack Johansen forteller om små marginer. Her foran inngangen til kjelleren i bygget. På det meste dekket vannet hele den grå grunnmuren, med unntak av et par centimeter på toppen.

Det sto om centimeter før vannet trengte inn til kritisk produksjonsutstyr på Tollnes under flommen.

– Her ser vi hvor vannet sto på det høyeste. Fem centimeter er alt som gjenstår før vannet hadde nådd over gulvet, og vi kunne snakket om en skikkelig krise, sier produksjonssjef Jack Johansen hos Foss fabrikker på Tollnes.

Omtrent midt i produksjonslokalene deres ligger en sjakt som fører ned til kjelleren. Nesten helt på toppen av sjakta er det tegnet en knallrød strek og skrevet 2017. Her stoppet flommen mandag.

– Målingene viser at vannstanden i Flakksvann økte med syv til åtte meter på det meste. Det er halvannen til to meter over flomnivået i 1987, sier Johansen.

Skader for millioner

Også på utsida av bygget viser han hvor små marginer det var snakk om mandag under flommen. Like under inngangsdøra stoppet vannet. De mindre bedriftene på sørsida av Foss var naturligvis ikke like heldige. Likevel er det snakk om betydelige skader i kjelleren hos baderomsleverandøren.

– Vi skal ta en runde med forsikringsselskapet og telle opp, men jeg regner nok med at vi snakker om skader for flere millioner kroner, sier Johansen til Birkenesavisa.

Onsdag er nesten alt tilbake til det vante. I visningsrommet står usikre kunder som vegrer seg for å ta en beslutning, og klokka 10.00 var produksjonen i gang for fullt. Kjelleren vitner likevel om sitt, og det samme gjør kantinebygget til naboen 3B Fibreglass.

Fornøyd toppleder

Her er vinduene knust, og inventaret snudd på hodet. Ved et knust vindu er det hengt opp en plakat som forteller at uvedkommende ikke har adgang, og at alle besøkende bes melde seg i den provisoriske vakta på andre sida av området. I etasjen over sitter Heine Østby og oppsummerer.

– Jeg er fantastisk fornøyd med hvordan vi har håndtert situasjonen. Samtidig som vi har hatt full produksjon, har vi hatt full fokus på å begrense skadene, sier Østby til Birkenesavisa.

Han er svært fornøyd også med den eksterne hjelpa Glassfiberen fikk. Kristiansandsregionen brann og redning (KBR) kom raskt i gang med sitt arbeid, og Østby påpeker at også kommunen har holdt en god dialog med bedriften.

– Mange leverandører har også trådt hjelpende til, og det gjør meg stolt, sier han.

Styrket arbeidsstokk

Internt varsler Østby nå at bedriften må legge beredskapsplaner for 500-årsflommer av en slik størrelse som rammet Birkenes. Fram til nå har 3B Fibreglass ikke hatt dette.

– Hvis vi ser på det eksterne, er det svært uheldig at veier stenges. Vi er avhengig av å få råvarer inn, og ferdige varer ut. Det positive under denne flommen er da selvsagt at vi i samarbeid med andre får etablert en alternativ rute ut av området, sier Østby, og legger til:

– For 3B Fibreglass er det viktig at vi får en permanent alternativ tilførselsvei til bedriften.

Til tross for at kantina må saneres, og garderobeanlegget det samme, er han sikker på at flommen vil sette positive spor i de som arbeider på Glassfiberen.

– Vi skal komme styrket ut av dette, og ta lærdom av det som har skjedd. Når man jobber knallhardt for å redde sin egen bedriften så skjer det noen finte ting, sier han.

PAPP: Enorme mengder papp er skadet av vannet som trengte inn i kjelleren hos Foss.

MÅ SANERES: Kantinedelen av fabrikken til 3B Fibreglass må saneres og bygges opp på ny.