Trekker søknaden

Kun en kandidat igjen til å bli rådmann.

Eirik Nyberg har trukket sin søknad om å bli rådmann i Birkenes kommune.

– Dette synes jeg ikke noe særlig om. Jeg mener fortsatt det er uheldig å rekruttere en rådmann fra egne rekker. I den situasjonen Birkenes befinner seg, ville det vært gunstig med noen som kan se ting litt utenfra, sier Arnt Olav Furholt (SP).

Torsdag skal kommunestyret etter planen ansette ny rådmann, etter at Gro Anita Trøan tidligere i år vinket farvel til Birkenes og Sørlandet. I oktober ble det klart at 22 kandidater ønsket seg jobben som rådmann i Birkenes, men allerede når navnene ble offentligjort hadde fire trukket seg.

Åtte har trukket seg

Senere har ytterligere tre kandidater trukket seg. Når Nyberg nå trekker seg, er det ingen som utfordrer konstituert rådmann Anne Stapnes om jobben. Hun er foretrukket kandidat av både ansettelsesutvalget, og av administrasjonsutvalget. I begge utvalgene ble det vel og merke tatt dissens i spørsmålet.

– Er det uheldig at kommunestyret står igjen med kun en kandidat?

– Det kommer an på hvordan ordføreren vil legge opp voteringa, for det er jo ikke så mye å stemme over egentlig.

– Kan det bli tale om å utsette saken?

– Jeg vet ikke om Senterpartiet vil foreslå noe slikt, det må jeg nesten få lov å snakke med resten av gruppa om, sier Furholt.

Synd for kommunen

Mandag var formannskapsrepresentanten ikke informert om at Nyberg har trukket sin søknad, og saken har dermed ikke vært gjenstand for diskusjon i partiet. Da administrasjonsutvalget behandlet rådmann-saken 30. november, foreslo Furholt at Nyberg skulle få jobben. Det forslaget falt med fire mot tre stemmer, etter at ordfører Anders Christiansen (Ap) tok i bruk sin dobbeltstemme.

– Det er veldig synd at Nyberg nå trekker seg, for han var en veldig god kandidat til jobben. Jeg tror det hadde ganget kommunen om han fikk jobben, sier Furholt.

Ikke dramatisk

Ordføreren opplyser at saken vil gå som normalt når kommunestyret samles torsdag.

– Ja, den vil gå som normalt. Møtet vil lukkes, og vi går inn i en ansettelsesprosess. Fra min side blir det ikke snakk om noe utsettelse, sier Christiansen.

Han synes ikke situasjonen er like dramatisk som Furholt.

– Når den kandidaten vi har innstilt på fortsatt er interessert i jobben, så holder det for meg, sier ordføreren til Birkenesavisa.

– Hva tenker du om at kommunen har brukt 99.000 kroner på prosessen, og nå sitter igjen med konstituert rådmann som eneste kandidat?

– Prosessen rundt dette har vært viktig, for dette er en viktig jobb. Uansett hvem man står igjen med, har prosessen vært så viktig at vi måtte leie inn folk til å hjelpe oss, sier Christiansen.