Tørste og utålmodige

I flere år har beboerne på Engesland klaget på det kommunale vannet. I løpet av mai starter arbeidet med å borre ny fjellbrønn.

– Som vegdøl hører jeg fremdeles om vannsituasjonen på Engesland, der de som er tilknyttet kommunalt vannverk fremdeles får tilkjørt drikkevann fra Birkeland, men må vaske både tøy og servise i misfarget vann som ikke lukter bra, sier Arnt Olav Furholt (Sp), og spør:

– Dette har nå pågått i rundt to år og mitt spørsmål er: Når kan vi forvente en tilfredsstillende løsning på dette? Jeg syntes det er en stor skam at dette ikke er løst for lenge siden.

I lang tid har den kommunale drikkevannskilden på Engesland forsynt med beboerne med grumsete vann, og i siste kommunestyremøte ville Furholt ha et svar på hva som gjøres for å bedre situasjonen. Tidligere har FAU ved skolen krevd et svar. I januar skrev de følgende til kommunen:

«Den kvaliteten på vannet som er i krana i dag er under enhver kritikk. Uappetittlig brunt, grumsete vann kan man ikke godta i Norge i 2017! Rektor har fått beskjed fra kommunen at det er lys i enden av tunnelen, uten at han vet hva det betyr. Vi ønsker å vite hva det betyr».

Borres i mai

I kommunestyret svarer rådmann Anne Stapnes på spørsmålet fra Furholt. Hun synes det er trist at saken har dratt ut i tid.

– Etter nyttår har Asplan Viak laget en rapport, og det foreligger en plan for det videre arbeidet. I midten av mai vil det borres etter vann, og i midten av april vil det komme en større vanntank som skal bedre situasjonen, sier hun, og legger til:

– Det er ikke lett å si hvor lang tid det vil ta før den endelige løsninga er på plass. Det avhenger av prøver som må tas og andre ting.

I sitt svarbrev til FAU slår kommunen fast at siden 2015, og gjennom hele 2016, har vannkvaliteten ved det kommunale vannverket på Engesland ikke hatt tilfredsstillende kvalitet. Dette har resultert i at kommunen ikke har levert vann fra vannverket, men vannleveransen har blitt utført ved bruk av vannkanner.

Jern og mangan

Den store utfordringen ved dagens anlegg er konsentrasjonene av jern og mangan, som over er lengre periode har ligget over grenseverdiene i drikkevannsforskriften. Det ble på høsten 2016 installert en ny rensekolonne på vannverket. Dette gav forbedret rensing av vannet, men fortsatt ikke tilfredsstillende resultater i forhold til drikkevannsforskriften, påpeker kommunen.

I rapporten fra Asplan Viak kommer det fram at Engesland vannverk blir forsynt med vann fra en 190 meter dyp fjellbrønn like vest for Engesland sentrum. Høyt innhold av jern og mangan kan ha sammenheng med mye myr i nedslagsfeltet.

«I brønnens nærområde må man ut fra topografien forvente en grunnvannsstrømning fra vestnordvest mot øst-sørøst. Like vest for brønnen er det et stort myrområde. Avrenning gjennom myr forbruker vannets oksygen ved nedbryting av organisk materiale, og dette kan lett føre til grunnvann med lavt oksygeninnhold og følgelig høyere løselighet av jern og mangan», skriver Bernt Olav Hilmo i rapporten.

Må testes grundig

I rapporten pekes det på to plasser hvor det kan være aktuelt å borre ny fjellbrønn. Den ene plassen er like vest for skolen, mens den andre plassen er på østsida av hovedveien ved skolen. Asplan Viak påpeker at en eventuell ny brønn må testes grundig før den blir tatt i bruk.

«Hvis kapasitet og vannkvalitet er OK gjennomføres en 6-12 måneder lang prøvepumpingsperiode for sikker dokumentasjon av vannkvalitet og kapasitet. Resultatet fra denne prøvepumpingen vil danne grunnlag for en endelig bestemmelse om grunnvann kan benyttes som ny vannkilde», skriver Hilmo.