Tre for bedre miljø

TRE OM TRE: Tine Sundtorft i samtale med fung rådmann Anne Stapnes og arealplanlegger Øyvind Raen.

Tregubbe fornøyd med satsing på tre på Strøget. Andre mener det begrenser kreativiteten.

– Som gammel tregubbe må jeg få si at målsettingene er klare og gode. Det er uten tvil fornuftig å bruke tre så sant det er mulig, sier Kolbjørn Uldal.

Sentrumsplanen for Birkeland ble vedtatt i juni.  Etter flere års arbeide med folkemøter og plangrupper ble den vedtatt.  Nå har planen vært ute til høring, og den skal stadfestes i kommunestyremøte i desember.  Derfor ble det innbudt til møte – også for å orientere om hvilken betydning deler av planen har, også i et litt større perspektiv.

Ordføreren innledet med å sette Birkenes i perspektiv.  Foss fabrikker, Uldal, Scanflex og Aanesland står i en lang tradisjon med bruk av tre, og det er ikke unaturlig at Birkenes kommune fortsetter den tradisjonen.

– Og med det grønne skifte med klimaforlik i stortinget og miljøavtale i Paris er det naturlig at Birkenes gjør det lille vi kan, sier Anders Christiansen (Ap).

Må gjøre sitt

Forhenværende miljøvernminister – nå fylkesrådmann i Vest-Agder Tine Sundtoft trekker fram Parisavtalen når hun skal understreke hvor viktig det er å bruke mest mulig tre når det skal bygges.  Hun var selv med å forhandle fram FNs klimaavtale i 2015 – en avtale som tok til å gjelde fra november 2016.

– I denne avtalen har Norge forpliktet seg til å redusere sin del av CO2 utslipp, slik at den globale oppvarmingen ikke skal overstige 2 grader.  Birkenes må gjøre sitt for at Norge skal nå dette målet, og da er selv det minste tiltak vesentlig, sier Sundtoft

Hun mener det ikke er noe kvikk fiks når det gjelder å få til klimaforandringer, men det er summen av mange småting som gir resultater.

– Det er ingen tvil om at trebygninger er mest miljøvennlige og da er det fint at Birkenes kommune tar det inn i sin sentrumsplan, sier Sundtoft.

Trærne står klare

Hun forteller videre at mange europeiske land satser på trebygninger i stor stil.  Både Tyskland, Sverige og Sveits er foregangsland på dette område.

– Med all den skogen som er i Norge, bør Norge også komme i første rekke her.   Vi har mye tre som kan brukes, og vi har kompetanse og kloke hoder, sier Sundtoft.

Hemato eiendom i Grimstad har spesialisert seg innen bruken av massivtre. Daglig leder Tor Øystein Osa Michalsen har mange gode argumenter for å intensivere bruken av trematerialer.

– Og det behøver ikke bli dyrere med massivtrekonstruksjoner.  Tilbakemeldinger vi får går dessuten ut på at det er en udefinerbar komfort å være omgitt av tre, sier Michalsen.

Bygger skole i tre

Ordfører i Søgne Astrid M. Hilde tok turen til Birkeland for å fortelle at ønsker Søgne kommune ønsker å bygge ny skole i tre.

– Søgne har for tiden et samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune om å bygge ungdomsskole og videregående skole i Søgne.  Vi trenger ungdomsskole og fylket trenger videregående. Planen er å bygge 22 500 kvadratmeter med klima som premissleverandør, sier Hilde.

Hun forteller at det er krevende, og i utgangspunktet antakeligvis noe dyrere.

– Målet er at bygningsmassen, i løpet av sin levetid skal skape mere energi enn det som ble brukt til produksjon av bygningene, til oppføring og drift og til og med rivning. Og med et perspektiv på seksti år går prosjektet i økonomisk balanse – selv om det er miljøhensyn som teller mest, sier Hilde.

Kveler kreativitet

Når arealplanlegger i kommunen, Øyvind Raen slapp til ble det litt mer lokalt engasjement i saken.

– Kommuneplanen legger begrensninger på fantasi og kreativitet når den er så detaljert, var innvendingen til Rolf Eikenes som også mente at det lokale næringsliv ville ha problemer når man bare skulle tenke tre.

Anne Kari Birkeland (KrF) minnet om at sentrumsplanen ikke låser seg hundre prosent til tre, men tar høyde for at man kan komme i situasjoner hvor det er aktuelt å bruke et annet materiale.

– Men sentrumsplanens intensjon er tre først, for det er mest miljøvennlig.  Men det er viktig at Birkenes kommune stiller seg i første rekke, da blir det lettere for andre å komme etter, sa Birkeland.