Sånn kan Tomta bli

Alternativ1. Perspektiv sett fra nordvest. Viser sammenhengen mellom plenarealet og parken og torget. Parkeringsplassene er her plassert i bakkant av Tomta og nede på baksiden av Frikirka. (Illustrasjon: Asplan Viak/Birkenes kommune)

Rådgivningsfirmaet Asplan Viak i Kristiansand har på oppdrag fra Birkenes kommune utarbeida en mulighetsstudie for Tomta på Strøget.

– Bakgrunnen for prosjektet er kommuneplanens mål om stedsutvikling og fornyelse av Birkeland sentrum, i tillegg til lokalt næringsliv som ønsker tiltak for å gjøre sentrum mer aktivt og attraktivt.

– Tomta er i dag regulert torg og parkeringsplass midt i sentrum av Birkeland. Området er planert og oppleves som en åpen udefinert plass. Det er ønskelig å videreutvikle området mer i form av en møteplass/torg og flerfunksjonelt rom som kan binde sammen de andre sentrumsområdene.

– Som en del av prosessen har det kommet opp ulike konsept for utvikling av Tomta. Derfor viser mulighetsstudien to alternativer. Ett alternativ med parkering på Tomta som regulert i sentrumsplanen, og ett alternativ med tilsvarende antall parkeringsplasser i gata vest for Tomta.

Mulighetsstudien skal presenteres på et åpent møte på kommunehuset torsdag denne uka.

Illustrasjonene og informasjonen er henta fra mulighetsstudien til Asplan Viak/Birkenes kommune.

 

BILDESERIE

 

Alternativ 2. Med parkeringsplasser på øvre del av Tomta. Fugleperspektiv sett fra nordvest.

 

Det er satt av plass til torgboder til ulike arrangementer. Torget skal være robust og gi rom for både hverdag og fest.

 

Vannveiene har vært viktige i forbindelse med tømmerfløting. En «elv» som bukter seg mellom furutrærne kan vise denne symbolikken. Vannelementer er et naturlig blikkfang og samlingspunkt.

 

Et flerfunksjonelt takoverbygg ved bussholdeplassen gir le for vær og vind og vil ha visuell og støyreduserende virkning til tross for en «transparent» konstruksjon. Perspektiv sett fra sydøst.

 

Perspektiv av takoverbygget sett fra nordøst.

 

Tomta er sentralt plassert på Birkeland, og en eventuelt ny busstopp/venteplass vil gi området ny vitalitet. Ulike arrangementer vil dermed kunne arrangeres på en naturlig sentral plass i sentrum.