Etterlyser samlingssted for arbeidsledige

ILLUSTRASJON: Ledig lokal som forøvrig ikke har noe med saken å gjøre.

Evy-Ann Valen ber politikere legge til rette en møteplass for idémyldring.

– Intensjonen er selvfølgelig å komme seg i jobb, og det fort. Men så er det jo slik at man kanskje burde starte med noe selv, skriver Evy-Ann Valen.

Hun er arbeidsledig og har lenge vært på utkikk etter jobb. Nå spør hun i et brev til politikerne i Birkenes kommune om de kan tenke seg å legge til rette for idémyldring og invitere dem som står på utsiden av arbeidsmarkedet.

– Vi trenger rett og slett en plass hvor vi kan møte andre som vil noe, og kanskje vil dette på sikt skape arbeidsplasser i Birkenes kommune, skriver hun.

Hun påpeker at dette tilbudet ikke bør koste penger, men at det tilrettelegges slik at det blir en egen møteplass for ideer.

– Det står veldig mange lokaler ledige i sentrum, hva om vi hadde klart å fylle noen av disse i fremtiden? spør Valen.

På ønskelisten til politikerne ber hun også om at møteplassen kan inkludere en supporttjeneste rundt lover og regler, slik at de som ønsker å starte noe for seg selv har en ryddig prosess mot måloppnåelse.

Ordfører Anders Christiansen er positiv til forslaget, og påpeker i sitt svar til Valen at dette er noe han skal ta videre over sommeren når de politiske møtene starter opp igjen.

– Dette er en viktig sak som jeg håper vi kan sette trøkk på, skriver han.