Ønsker ny runde med vindkraft

VINDKRAFT: Anders Christiansen (Ap) og Wiggo Svendsen ved en tidligere anledning.

Anser Bjelkeberg og Oddehei som mindre konfliktfylt.

– Prosjektet med vindkraft kun på Bjelkeberg og Oddehei framstår som et prosjekt med betydelig mindre konflikter, skriver Anette Blücher i et brev til ordføreren.

Eons prosjektutvikler påpeker at konflikten knyttet til Ogge er helt eliminert, og at vindkraft kun på disse to stedene framstår som et helt annet prosjekt enn først skissert. I 2013 la kraftselskapet fram en plan om å bygge vindkraft på Storehei, Bjelkeberg og Oddehei. Den gang hadde prosjektet en samlet effekt på 200 megawatt (MW) i motsetning til 85 MW denne gangen.

Etter avslaget fra Olje- og energidepartementet i sommer har Eon sett nærmere på om de kan realisere et vindkraftprosjekt bestående av kun Bjelkeberg og Oddehei. Det mener Blücher er mulig.

– Basert på de vurderingene vi har gjort er det god mulighet for å realisere et lønnsomt prosjektet innen 2021. I tiden etter avslaget har vi spesielt sett på vindmålingene som er gjort, skriver Blücher.

Har hastverk

For Eon blir det kritisk å sette i gang kraftproduksjonen før 2021. Kun dersom produksjonen er i gang før den tid, får kraftselskapet nytte av såkalte grønne sertifikater som gjør kraftproduksjonen mer lønnsom.

– Vi ønsker å utvikle prosjektet mot endelig konsesjon, og en investeringsbeslutning i 2018. For at det skal være mulig må kommunen sende et tydelig signal til myndighetene om at vindkraft i Birkenes er ønskelig, skriver Blücher.

Hun ber så ordføreren drøfte med kommunestyret om det kan behandle saken. Ordfører Anders Christiansen (Ap) var en del av mindretallet da kommunens innsigelse mot planene ble behandlet i siste runde. Christiansen med flere ønsker å sette seg ned å forhandle med kraftselskapet.

Må avklares

– Henvendelsen fra Eon er spennende. Jeg opplever nå et større trykk fra næringslivet både lokalt og regionalt om å få realiserte vindkraft i kommunen, enn hva jeg gjorde da saken første gang kom politikerne i hende, sier Christiansen til Birkenesavisa.

– Opplever du at kommunestyret har sagt nei til vindkraft på generelt grunnlag?

– Det er nettopp slike spørsmål jeg arbeider med nå, for personlig har jeg er klart ønske om å få saken opp til behandling. Men like viktig er det at dette gjøres på riktig måte, sier han.

Ingen omkamp

Ordføreren er forsiktig med å dele Eons oppfatning om at et redusert prosjekt er mindre konfliktfylt enn tidligere forslag fra kraftselskapet.

– Jeg skal ikke ha så mye formening om akkurat det, men jeg tror det kan stemme. Storehei var nok det mest kontroversielle med tanke på natur, hytter og Ogge. Likevel kan vi ikke se bort fra at også dette prosjektet vil skape reaksjoner, sier Christiansen.

– Kan dette bli sett på som en omkamp?

– Noen vil nok se på dette som en omkamp, og det får være opptil den enkelte å velge hva slags ord man bruker. Jeg ville ikke brukt det ordet, sier han.

Christiansen våger ikke å spekulere i når kommunestyret kan få saken til behandling, og poengterer at det er viktigst å gå riktig fram, selv om Eon har hastverk.