Flertall for innsigelse

Vindkraftsaken avstemningPOLITIKK. Med 15 mot 6 stemmer gikk Kommunestyret inn for Høyres forslag om å fremme innsigelse mot E.ONs vindmølleplaner dersom ikke kommunen får gjennomslag for samtlige av sine krav.

Innledningsvis var forslaget til forveksling likt administrasjonens forslag, men der administrasjonen krevde sin liste med betingelser innfridd dersom konsesjon likevel ble gitt, hadde Høyre snudd på flisa og fremmet innsigelse dersom ikke samtlige av punktene på en omfattende liste med vilkår ble innfridd fullt ut.

Strenge vilkår

Deriblant kravene om at Bjelkeberg og Oddeheia må bygges ut og settes i produksjon før Storehei påbegynnes og at Birkenes kommune skal ha en årlig kompensasjon på minimum 15 millioner kroner i 25 år fra oppstartsåret for første vindmølle. Beløpet er inklusive eiendomsskatt. Videre krevde Høyre blant annet at alle hytte- og huseiere innenfor en radius på 1500 meter får en engangsgodtgjørelse på minimum 10-15 prosent av markedsverdien på hytta eller boligen, at E.ON refunderer alle kostnader påløpt før 19.11.2013 på alle igangsatte hytteprosjekter per 1.7.2013 dersom byggherrene velger å avslutte prosjektene, og at grunneiere som får kraftlinjer på sin eiendom må få en erstatning som står i et rimelig forhold til størrelsen på arealet som avstås.
Betingelsene omfatter også krav om flytting av totalt åtte vindmøller av hensyn til bomiljø, friluftsliv og landskap, kvalitetssikring av støyberegninger.

Fellesforslag fra Ap og FrP

Pengekravene fikk Anders Christiansen til å stemple forslaget som innføring av en ekstraskatt. På vegne av Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet fremmet han et eget forslag om å tilrå konsesjon.
– Vi ønsker vindmøller, hovedsakelig på grunn av næringsutviklingen. Å skaffe arbeidsplasser er det viktigste for oss, og det gjør vi nå, fastslo han. Forslaget fikk imidlertid støtte kun fra partifellene i Ap og forbundsfellene i FrP, mens Høyre fikk støtte fra både KrF, Senterpartiet og SV.

Mekling

På oppfordring fra ordføreren redegjorde saksbehandler Arild Syvertsen for den videre saksgangen ved en innsigelse. Han forklarte at dersom NVE sier nei til å legge alle betingelsene inn i konsesjonsvilkårene, går saken til mekling, der Fylkesmannen er involvert. Lykkes man ikke med å komme til enighet her, går saken videre til Olje- og energidepartementet.
– Da blir det en helt nye sak der flere departementer blir trukket inn, forklarte Syvertsen

– Dette er et nei

Terje AaneslandTerje Ånesland, grunneier og medlem av Motvind – folkeaksjonen mot vindkraft i Birkenes, er fornøyd med kommunestyrevedtaket.
– Sånn jeg ser det hadde en innsigelse uten vilkår vært det beste, men her er betingelsene såpass strenge at i praksis vil jeg si at dette er et nei. Jeg tror aldri NVE vil gå med på disse kravene, sier Ånesland, som eier en gård på 2000 mål i Bjelkeberg-området og er en av få grunneiere som har takket nei til tilbudet fra E.ON om leie av grunn og provisjon av kraftinntektene.
– Kommunen skriver jo at samtlige betingelser skal innvilges fullt ut, og da går saken videre til departementet. Så sånn som vedtaket er formulert, er jeg veldig fornøyd med det. Jeg kan ikke skjønne de som sier at dette er et ja. En innsigelse er jo en protest, påpeker grunneieren. Han er enig med de som mener at administrasjonens forslag hadde vært å foretrekke, men synes tirsdagens vedtak er uendelig mye bedre enn vedtaket som ble fattet i november, der Kommunestyret ga et betinget ja, med 11 mot 10 stemmer. Ånesland synes også det er gledelig at et stort flertall i kommunestyret verdsetter naturområdene i Birkenes så høyt.
– Det er helt på sin plass at det stilles høye krav til kompensasjon og at betingelsene sikrer at ulempene for befolkningen blir redusert og kompensert, det skulle bare mangle, sier Motvind-medlemmet. Han har registrert at NVE ved to anledninger den siste tiden har gått imot kommunens vedtak og gitt konsesjon til utbygging, begge gangene etter søknad fra E.ON.
– Men jeg håper jo at regjeringa, som jo er veldig for lokalt selvstyre, stopper den overkjøringa av kommunene. Det er gitt nok av konsesjoner, så det er nok av plasser hvor det går igjennom, sier Terje Ånesland.