Bekymret for Vegusdal

GRENSEJUSTERING: Trond Eirik Jaabæk (i midten) og Olaf Ditlef Tveit stiller spørsmål ved argumentene for grensejustering av Hovlandsdalen. ARKIVFOTO

Vegusdal-samfunnet er i ferd med å visne bort. Men innbyggerne roper høyt og kraftig om hjelp.

– Jeg skal ikke legge skjul på at mye står på spill, sier Trond Eirik Jaabæk når han hilser politikere, sambygdinger og næringsliv velkommen til Røyland gård i Vegusdal.

Det er nok først og fremst de folkevalgte han taler til, for hos innbyggerne i Vegusdal har det den siste tida dukket opp en erkjennelse. En erkjennelse knyttet til informasjonsflyt.

– Det som slår meg når jeg snakker med politikerne, er at vi har informert for dårlig. De vet rett og slett ikke nok om det vi holder på med her oppe. Vi må bli flinkere til å informere, og politikerne må bli flinkere til å reise ut og høre hva vi driver med, sier Jaabæk.

Mange planer

For det er mye som skjer i Vegusdal. I løpet av møtet blir forsamlinga kjent med sameiet Engeslandstunet, bedriften Massivtre og skitunellen som er under planlegging, nyetableringa Norwegianberries, og planene til Smartskog om økt satsing på skog i regionen.

– Jeg synes det er utrolig spennende å høre om alle disse planene, for de går rett inn i det politiske arbeidet vi har drevet med siden valget. Det er det bærekraftige og trebaserte som ligger mitt hjerte nærmest, sier ordfører Anders Christiansen (Ap).

Likevel, selv om det er mange kloke hoder i bygda, gir også vegdølene en klar beskjed til politikerne. Det handler om liv og død.

Holder på å dø

– Denne lille bygda vår holder på å dø. I gode gamle dager levde det folk på gårdene her, men nå er framtida å sette seg i bilen for å kjøre langt. Det er ikke bra, sier Frank Sagstuen.

Han mener det er utrolig hvilke planer som finnes i bygda, og ber politikerne våge å drømme sammen med innbyggerne i Vegusdal.

– Vi trenger flere bein å stå på for å ikke bli sårbare. Det må arbeidsplasser til bygda for at den skal kunne leve, uten arbeidsplasser nytter det ikke med butikk og annen næring, sier Sagstuen.

Spørsmålet Sagstuen, Jaabæk og de andre stiller politikerne er om det finnes en plan for hvordan Vegusdal fortsatt skal være et aktivt og levende bygdesenter i kommunen.

Eldreboliger

– Det er to ting som skjer i nærmeste framtid. Vi skal ha kommunens arealplan til revisjon, og her har dere mulighet til å komme med innspill. Gjennom prosjekt balanse skal vi gå gjennom kommunens boligstrategi, og hvordan vi planlegger for eldrebølga som kommer. Også her må dere komme med innspill, svarer Christiansen.

Engeslandstunet, som nå markedsføres som en økolandsby, kan i så måte bli aktuell. Andre kommuner har med hell spredt sine eldreboliger utover kommunen, og ordføreren utelukker ikke at dette kan skje i Birkenes.

– Bygdeutvikling henger tett sammen med arbeidsplasser. Kommunen kan holde liv i barnehage og skole, men der er arbeidsplasser som sikrer bygdas framtid. Blir skitunellen realisert, vil det skape ringvirkninger langt utover Sørlandet, sier Christiansen.

Ikke hørt før

KrF-politiker Torbjørn Bjorvatn er overrasket over hva han får høre denne kvelden i Vegusdal.

– Aldri før har jeg hørt så klart og tydelig at framtida til Vegusdal-samfunnet er truet. Det er første gang jeg hører noen si dette rett ut, og det er flere som har sagt det i kveld. Vi trenger hverandre, og vi må ta tak i dette, sier han, og legger til:

– Kanskje trenger vi å stå mer sammen. Noen har fått med seg budskapet fra Vegusdal, mens andre ikke har det. Jaabæk har forsøkt å formidle dette, men ikke fått det til. Da har det kanskje ikke vært god nok dialog mellom det politiske miljøet på Birkeland og bygda.

Han har derimot tro på at det skal løse seg, nå som det har blitt pratet og lyttet.

– Nå skal vi gå videre, og står vi sammen går dette bra, avslutter han.