Jeg har forhåndsstemt

Jeg vil at Birkenes skal slå seg sammen med Lillesand eller andre mindre kommuner hvis det er nødvendig.

LESERBREV: Jeg har stemt NEI fordi:

 • Jeg vil at Birkenesinger skal styre Birkenes. Ikke Kristiansandere.
 • Jeg vil bevare de gode tjenestene vi har i Birkenes.
 • Jeg vil at frivilligheten, dugnadsånden og identitetsfølelsen ikke må  forsvinne.
 • Jeg vil at utkantene må styrkes, ikke forvitre. Hele Birkenes blir en utkant i K5.
 • Jeg vil kjenne politikerne og ordføreren slik at jeg kan slå av en prat på butikken.
 • Jeg vil ikke sentralisere kommunale arbeidsplasser, skoler osv.
 • Jeg vil ikke ha mer byråkrati.
 • Jeg vil ha kontroll på eiendomsskatten, senke den og på sikt få den bort.
 • Jeg vil ikke at Birkenes skal bli en utkantdel av storbyen.
 • Jeg tror at Birkenes kan klare seg alene like godt som andre kommuner på samme størrelse. F.eks. Froland, Songdalen osv.
 • Jeg vil at Birkenes skal slå seg sammen med Lillesand eller andre mindre kommuner hvis det er nødvendig.
 • Jeg vil ha angrefrist og andre alternativer enn storbyen og K5.

Hastverk er lastverk.

Løp å stem 6. Juni. Kjempeviktig!

 

Trygve Endresen

Kommunestyremedlem for Høyre

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!