– Kommunereformen må bli det store temaet

MØTEPLAN: Ordfører Arild Windsland orienterer kommunestyrekollegene om utredningsarbeidet. Parallelt med arbeidet i utredningsgruppa i Knutepunkt Sørlandet vil Birkenes’ egen administrative arbeidsgruppe, bestående av rådmann, teknisk sjef, kulturleder og arealplanlegger, møtes en gang i måneden.

Ordfører Arild Windsland er klar på at kommunereformen er nødt til å bli det viktigste temaet i den kommende valgkampen. Og politikerne begynner å få dårlig tid, påpeker han.

MØTEPLAN: Ordfører Arild Windsland orienterer kommunestyrekollegene om utredningsarbeidet. Parallelt med arbeidet i utredningsgruppa i Knutepunkt Sørlandet vil Birkenes’ egen administrative arbeidsgruppe, bestående av rådmann, teknisk sjef, kulturleder og arealplanlegger, møtes en gang i måneden.

MØTEPLAN: Ordfører Arild Windsland orienterer kommunestyrekollegene om utredningsarbeidet. Parallelt med arbeidet i utredningsgruppa i Knutepunkt Sørlandet vil Birkenes’ egen administrative arbeidsgruppe, bestående av rådmann, teknisk sjef, kulturleder og arealplanlegger, møtes en gang i måneden.


POLITIKK. – Innen 1. juni 2016 skal kommunene ha bestemt seg for hvilken eller hvilke kommuner de ønsker å slå seg sammen med. Deretter vil Fylkesmannen se på de ulike alternativene og komme med en anbefaling. Det skal skje innen våren 2017. Før stortingsperioden går ut høsten samme år skal vedtakene være gjort, slik at kommunevalget høsten 2019 kan gjennomføres med det nye kommunekartet, var budskapet da ordføreren og rådmannen oppdaterte Kommunestyret for to uker siden.

Knapp tid

Sist fredag ble styret i Knutepunkt Sørlandet orientert om hvordan arbeidsgruppa som skal utrede ulike modeller for sammenslåing av knutepunktkommunene har tenkt å jobbe. Etter planen skal utredningsgruppa presentere sin utredning for et felles formannskapsmøte i knutepunktet 28. mai. Deretter skal kommunene bestemme seg for hva de ønsker. Dermed begynner tida å bli knapp, mener Arild Windsland.
– Da begynner vi å nærme oss sommerferien. Så er det valg og konstituering av nytt kommunestyre, da er vi straks i november. Da er det budsjett, og da tror jeg vi kjenner lukta av ribbe før vi tenker kommunereform igjen, sier birkenesordføreren. Derfor er politikerne nødt til å tenke kommunereform i valgkamp og alt de gjør framover.
– Det er nødt til å bli det store temaet, understreker Windsland.

Flere modeller

Alternativene Birkenes har bedt om å få utredet er en tokommunemodell med Birkenes og Lillesand, en østmodell med Birkenes, Lillesand og Grimstad, en knutepunktmodell med alle knutepunktkommunene og en innlandsmodell med en eller flere kommuner utenom knutepunktet. Sistnevnte er bare aktuelt dersom det kommer en konkret henvendelse eller Birkenes retter en konkret henvendelse andre veien, påpeker ordføreren. Det samme vil nå gjelde for Grimstad, som har signalisert at de kan tenke seg en kystbymodell med Arendal, Tvedestrand og Risør.
– I og med at det er bygder i Birkenes som heller mot Grimstad, så er det noe vi må se på. Grimstad har ikke vært interessert i så mye, men nå har Grimstad tatt initiativ til å lage en kystby, og siden det er Grimstad som tar initiativ, så er det interessant. Det vil ikke være naturlig for Birkenes å være så veldig aktive før vi ser hva det blir til. Jeg utelukker ikke noe, men det virker nå som om Grimstad har bestemt seg for en annen retning, sier Arild Windsland.

Folkemøter

Ordføreren kan love at birkenesingene skal få muligheten til å si sin mening om hvilke(n) kommune(r) Birkenes eventuelt skal slå seg sammen med.
– Vi skal ha folkemøter på både Herefoss, Engesland og Birkeland, der vi trekker inn folk som kan belyse ulike aspekter ved ulike modeller. Vi vil høre folkesjela, hva vi skal legge vekt på, sier Windsland. Det kan også være aktuelt å gjennomføre brukerundersøkelser eller andre former for innhenting av folkemeninger.
I siste kommunestyremøte ba Fremskrittspartiet om at det blir arrangert folkeavstemning om kommunesammenslåing i forbindelse med høstens kommunestyrevalg. Det er gjennomførbart, men neppe særlig aktuelt, tror ordføreren.
– I og med at vi har et kommunevalg mellom utredning og vedtak så er det valget som er folkeavstemninga. Stem inn de som kjemper for det du synes er best, oppfordrer han, men legger til:
– Men det er klart at hvis det nye kommunestyret vil ha en egen folkeavstemning på det, så er det gjennomførbart, det koster bare noen penger.