– Må tørre å mene noe

«BIRKENESBORDET»: Aps Anders Christiansen (til venstre i mørk skjoprte i munter passiar med FrPs Odd Gunnar Tveit. Videre mot klokka sitter KrFs Vemund Ruud, rådmann Gro Anita Trøan, ordfører Arild Windsland (H), Nils Olav Eikenes (H), varaordfører Arild Espegren (KrF), Jon Inge Holm (H) og Anne Kathrine Rislaa (Ap).

«BIRKENESBORDET»: Aps Anders Christiansen (til venstre i mørk skjoprte i munter passiar med FrPs Odd Gunnar Tveit. Videre mot klokka sitter KrFs Vemund Ruud, rådmann Gro Anita Trøan, ordfører Arild Windsland (H), Nils Olav Eikenes (H), varaordfører Arild Espegren (KrF), Jon Inge Holm (H) og Anne Kathrine Rislaa (Ap).

«BIRKENESBORDET»: Aps Anders Christiansen (til venstre i mørk skjoprte i munter passiar med FrPs Odd Gunnar Tveit. Videre mot klokka sitter KrFs Vemund Ruud, rådmann Gro Anita Trøan, ordfører Arild Windsland (H), Nils Olav Eikenes (H), varaordfører Arild Espegren (KrF), Jon Inge Holm (H) og Anne Kathrine Rislaa (Ap).

KOMMUNEREFORMEN. En sammenslåing av alle de syv knutepunktkommunene til en storkommune gir best grunnlag for gode kommunale tjenester og videre vekst og utvikling. Det er en av hovedkonklusjonene som kan trekkes etter at utredningen om ulike modeller for kommunesammenslåing innen Knutepunkt Sørlandet ble lagt fram sist torsdag.

Ordførere, rådmenn, lokalpolitikere og et tallrikt pressekorps var samlet på Clarion Ernst Hotell i Kristiansand da utredningsgruppa la fram de foreløpige resultatene av utredningen. Den endelige rapporten kommer 30. juni.

LES MER OM PRESENTASJONEN OG KOMMENTARENE I UKAS PAPIRAVIS

Nå må birkenespolitikerne snart tørre å flagge standpunkt om kommunesammenslåing, mener ordfører Arild Windsland (H).

– Vi må snart konkludere, og da må Birkenes ha tenkt en del tanker, og vi må sette oss i en posisjon så vi får best mulig uttelling, sier Windsland, som ledet debatten etter framleggingen av sammenslåingsutredningen. Birkenesordføreren synes den foreløpige rapporten ga mye nyttig kunnskap.
– Jeg har fått bekrefta mine antakelser om hva som kan være plusser og minuser ved de ulike modellene. Det som ble lagt fram i går var de store linjene, så vil det nok komme mer når den endelige rapporten kommer i juni. Men Det er viktig at rapporten danner grunnlaget for debatten som må komme mellom innbyggere og politikere, sier Arild Windsland. Han legger til at framtidsbildet kommunene skal forholde seg til vil konkretiseres mer når stortingsmeldinga om hvilke tjenester kommunene skal ha i framtida blir lagt fram i løpet av juni.
– Da vil vi se hva kommunene må være i stand til å utføre, sier den avtroppende ordføreren.