Har fått henvendelse

Rådmannen i Lillesand har sendt brev nordover.

– På vegne av ordfører ber jeg om et møte med ordfører og rådmann i Birkenes kommune for å høre om dere er interessert i å fremme en sak om mulig kommunesammenslåing, skriver rådmann i Lillesand Guri Ulltveit-Moe i en e-post til Birkenes kommune.

Henvendelsen kommer på bakgrunn av bystyret i Lillesand som 7. februar vedtok å gi aksept for at rådmann og ordfører henvender seg til Birkenes kommune for å høre om Birkenes er interessert i at begge kommuner skal fremme en sak om mulig sammenslåing.

Nå gjør altså Ulltveit-Moe nøyaktig det. Ordfører Anders Christiansen (Ap) i Birkenes har tidligere fortalt Birkenesavisa at han vil behandle en slik henvendelse seriøst. Og han holder ord, for henvendelsen fra Lillesand er satt på sakskartet til kommunestyremøtet 22. mars.

– Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i 2016 anbefaler rådmannen at ordfører og rådmann i Birkenes imøtekommer henvendelsen fra Lillesand og gjennomfører naboprat for avklaring om det er interesse og grunnlag for å arbeide med sak om mulig sammenslåing mellom de to kommunene, skriver saksbehandler Halvor Nes til politikerne.