Holder for høy fart

SKOLEVEI: Martin Konstali, Åshild Bruun-Pedersen og Petter Andre Bach ønsker seg gang- og sykkelvei ved Engesland skole.

Bilistene holder ikke fartsgrensa ved Engesland skole. Nå kommer forslag om å bygge gang- og sykkelvei på stedet.

– Her ønsker vi 1.700 meter med gang- og sykkelvei fra Ås og ned til kirka, sier Martin Konstali.

Den lokale Frp-representanten har tatt oppstilling i krysset utenfor Engesland skole sammen med to partifeller som er aktive i fylkespolitikken. De to er på en slags veiturné gjennom hele Aust-Agder, og har tatt et stopp i Vegusdal.

– En slik gang- og sykkelvei vil knytte sammen all aktiviteten i bygda, for det meste som skjer etter skoletid skjer jo på skolen, i barnehagen eller i idrettshallen, sier Konstali.

Det er i forbindelse med fylkeskommunens fylkesveiplan for 2017 til 2024 Fremskrittspartiet har fanget opp et innspill fra Engesland.

– Fylkespolitikerne skal nå vedta en handlingsplan for veiene, og vi i Frp vil bli bedre kjent de veiene vi har i fylket. Derfor har vi lagt ut på tur, sier Åshild Bruun-Gundersen.

Partiet har blant annet samlet inn innspill gjennom en egen nettside, Minfylkesvei.no.

– Jeg tror det er viktig å la barn være barn, og gi de mulighet til å komme seg fram og tilbake uavhengig av foreldrenes bilkjøring, sier Bruun-Gundersen.

Alvorlig situasjon

Hun betegner situasjonen på stedet som alvorlig. Forbi Engesland skole er det i dag lavere fartsgrensen enn det var for noen år siden, men den er det ikke mange som overholder skal vi tro vitnebeskrivelser.

– Vi ser at bilistene ikke respekterer fartsgrensa og kjører for fort. Jeg tror ikke de tenker på at barn også ferdes langs denne veien også etter skoletid, sier hun.

Iren Haddal og Kristin Aas ønsker forslaget fra Frp velkommen. De antar at omtrent 25 barn går eller sykler til skolen.

– Vi er bekymret. Til å begynne med hadde det en effekt å sette ned fartsgrensa fra 80 kilometer i timen til 50 kilometer i timen, men den effekten har gradvis forsvunnet, sier Haddal.

Ønsker sikker skolevei

Hun poengterer at veien blir fryktelig smal når skolebarna kommer syklende.

– Vårt ønsker er at våre barn skal ha en like sikker skolevei som barna på Birkeland, sier hun.

Ifølge Bruun-Gundersen vil det ta noen år før en eventuell gang- og sykkelvei kan komme, men at strakstiltak som bedre skilting kan komme raskere.

– Jeg er forbauset over at dere ikke har ropt høyere tidligere. De aller fleste skolene i fylket har en gang- og sykkelvei som elevene bruker, sier Frp-politikeren.

Duoen fra Engesland støtter forslaget fullt ut, men innrømmer at de ikke så det komme.

– Vi hadde ikke regnet med noe slik, for det tok jeg veldig lang tid før vi fikk gatelys her oppe, sier Heddal.

For at fylkespolitikerne skal ta tak i situasjonen på Engesland må kommunen på banen. Derfor har Konstali en oppfordring til ordfører Anders Christiansen (Ap).

– Arbeiderpartiet har både ordføreren i kommunen og fylkeskommunen. Alt burde dermed ligge til rette for at de ordne dette, om de mener alvor med styrke Engesland, sier Konstali.