skolevei





Flere nestenulykker

Er det foreldrenes ansvar å stå vakt for å passe på at bilister følger skiltinga ved skolen?


Jeg er uenig og jeg er redd

Uenig i at skoleveien mitt barn må gå ikke er farlig. Redd for at mitt barn skal bli påkjørt på sin både lange og farlige skolevei.


Ber om skilting

Veien i Smalsundlia fungerer som skolevei samtidig som det er mye trafikk i forbindelse med henting og levering.