Strid om vann og vatn

KOMMUNESTYRET: Anne Kari Birkeland (KrF), OIe Morten Vegusdal (V) og Trygve Endresen (H). ARKIVFOTO

Heter det Aggevann eller Aggevatn? Politikerne er i tvil.

Kommunestyret utsetter saker knyttet til vann i Vegusdal.

– Denne skrivemåten harmonerer ikke med det som er normalt i Vegusdal. Jeg har aldri hørt om Aggevann, men jeg har hørt om Aggevatn. Jeg er ingen målmann, men rett skal være rett, sier Ole Morten Vegusdal (V) i kommunestyret torsdag.

På politikernes bord ligger ikke mindre enn åtte navnesaker. Etter forslag fra Vegusdal blir alle sakene som omhandler navn i Vegusdal utsatt. Samtlige av navnene knyttes til vann:

  • Aggevannsveien
  • Haukomvann hytteområde
  • Kjellevann hytteområde
  • Kjetevannsveien
  • Skoretjønnheia

Både historielaget og kommunens navneutvalg har behandlet sakene, og begge heller i første sak mot Aggevann. Stedsnavntjenesten i Språkrådet har Aggevatn og Aggevass som godkjente skrivemåter, men påpeker at lokale kjentmenn bestrider dette.

Derfor er Kartverket bedt om å fatte et vedtak om hva som er riktig stedsnavn. Dette forelå ikke da kommunestyret behandlet saken.

– Jeg synes det er viktig at vannet har samme navn som veien. Enten må vi avvente Kartverkets konklusjon, eller så må vi legge inn en mulighet for å endre vedtaket vårt i tråd med den konklusjonen, sier Anne Kari Birkeland (KrF).

Det blir det første. Sakene utsettes.

– Det er viktig at stedsnavnet og veinavnet har samme uttalelse og stavemåte. Vi utsetter disse sakene, slår ordfører Anders Christiansen (Ap) fast.