Tømmerdrift

Senumstad bru

Vi registrerer at det har vært mye skriverier og diskusjon som gjelder Senumstad bru og nedgradering.