40 leiligheter i fire byggetrinn

3D-MODELL: Et forprosjekt utarbeidet av Trollvegg Arkitekter viser hvordan de fire byggene er tenkt plassert på eiendommen. Strøget til høyre, Tomta nede i høyre hjørne. – Dette er et konsept, det er ikke ment at byggene skal se akkurat slik ut. Det er en visjon, som er blitt tatt godt imot av kommunen foreløpig, opplyser Kåre Magnus Sæthren Grønning i Cowi.

NÆRING. Planene for tidligere Birkeland Bruk omfatter store nærings- og kontorarealer og inntil 40 leiligheter. Eiendommen skal bygges ut i fire byggetrinn.

Planområdet er på rundt 8,5 dekar, hvorav rundt halvparten skal bebygges.
– Det er planlagt fire ulike bygg, med ute- og oppholdsarealer, små gangveier og lekearealer. Det skal være næring i første, eventuelt andre etasje, så leiligheter oppover. Det legges opp til fire etasjer, opplyser arealplanlegger Kåre Magnus Sæthren Grønning i ingeniørselskapet Cowi, som står for planleggingen på vegne av Bråten Eiendom AS, tidligere Birkeland Bruk AS, eid av Jakob Olaus og Åshild Åsgard Mo.

LES MER I ONSDAGENS PAPIRAVIS