Lite begeistring for de nye planene for Tomta

Torsdag kveld var det åpent møte i kantina på kommunehuset, der kommunens nye sentrumsutvalg og representantene fra Asplan Viak AS la frem sine foreløpige planer. Leder av Utvalget for revisjon av sentrumsplanen, Ragnhild Aasen, ledet møtet foran de rundt 70 tilhørerne.

ORDSTYRER OG LEDER: Leder av Utvalget for revisjon av sentrumsplanen, Ragnhild Aasen, ledet det åpne møtet i kantina.

Det var mange som ønsket å si noe om planene, og flesteparten av disse ønsket seg størst mulig parkeringsmuligheter i fremtiden, og ikke grønne oaser. BA registrerte to personer av tilhørerne, som snakket varmt om de nye planene, og en større ansiktsløftning midt i sentrum av Birkeland.

Lite eller ingen utvikling har skjedd på Tomta, som ser nærmest helt lik ut siden tilbake på 1980-tallet. De første planlagte endringene av sentrum og Tomta i nyere tid, startet i 2008. Siden den gang har det vært oppe til diskusjon flere ganger, blant annet i 2016, ifølge det nye utvalget ledet av Aasen.

Dagens utvalg har et mandat fra kommunestyret om å jobbe med prosjektet ut denne kommunestyreperioden. Arbeidet deres startet etter jul, og det syntes å ha kommet godt i gang, der planene allerede ser konkrete ut, utarbeidet av Asplan Viak.

ASPLAN VIAK. Erling E. Sæveraas fra arkitektfirmaet Asplan Viak, gikk igjennom de foreløpige skissene og planene for Tomta.

Fra rådgivningsfirmaet var det Erling E. Sæveraas og Per Olav Røgler Ramstad, som fremla de to ulike planene for løsninger, i en mulighetsstudie. De to ulike løsningene ble vist frem med visuelle 3-D bilder, og i en film til de fremmøtte.

I disse planene fikk man se hyggelige venteplasser for de bussreisende og ikke minst at bygdefolk og tilreisende kan få en møteplass midt i sentrum med sitteplasser og grønne oaser. De siste 40-50 årene har asfalt og parkeringsplasser dominert sentrumsbildet rundt Tomta. I mulighetsstudien var det gjort plass til 14 parkeringsplasser på Tomta. Disse gjort på bakgrunn av slik plassen var benyttet nå, for parkering blant annet på dag tid.

Og, nettopp parkering og anledning til å sette fra seg bilen, skulle ta hele diskusjonstiden etter at mulighetsstudien var presentert.

MOTSTANDER AV PLANENE FOR TOMTA. Innbygger Helene Horverak var tydelig klar på sin motstand av planene for Tomta, der hun snakket varmt for at tilgangen for bilistene og deres parkeringsmuligheter måtte tas hensyn til.

Innbygger Helene Horverak tok først ordet av tilhørerne.

– Det skulle vært vist en dronefilm fra Tomta på 17.mai, der man ville sett det store behovet for parkering i sentrum, innledet hun med. Dette er litt bakstreversk å starte opp med.

– Det er bare tull å ta bort så mange parkeringsplasser som det her vises til. Hva med vedlikehold på disse nye modellene? Kostnader på brøyting, kjøre bort snø, plenklipping og vedlikehold av blomster. Hva med kostnadene på dette og hvem skal ta disse?

Tydelig på hva hun mente, la hun til følgende:

– Vi må ikke miste det praktiske i sentrum og på Tomta. Og til slutt, trenger vi mer grønt nå, sa Horverak i klartekst, med henvisning til Tobias Jorde, som hun mente ble brukt mest av de som luftet hundene sine.

SYNTES PLANENE FOR TOMTA SÅ SPENNENDE UT. Vemund Eikenes tok ordet tidlig og snakket varmt om skisser og planer som ble vist frem. Han mente tydelig at Tomta trengte en ansiktsløfting, og at dette området i sentrum nå så trist ut.

En av få som mente at den nye mulighetsstudien var veldig bra, var Vemund Eikenes.

– Dette er det motsatte av å være bakstreversk. Stor honnør til disse nye planene til utvalget, som nå er lagt frem. Jeg er veldig positiv til dette, og vi må spørre oss om vi trenger «170» parkeringsplasser en gang i året, på 17.mai?

– Det er lite som skal gjøres og få elementer som skal til, for at vi skal få et bedre og mer brukervennlig sentrum. Alt man gjør nå fremover, vil gjøre Tomta bedre enn den er i dag, mente Eikenes.

Blant alle som tok ordet, registrerte BA, at det kun var Inger Slågedal som støttet Eikenes i at planene så spennende og gode ut.

– Dette er en veldig fin mulighetsstudie, der jeg syntes alternativ 2, ser spennende ut.

GODT OPPMØTE: Det var godt med folk i kantina torsdag kveld, og mange av de engasjerte seg i planene for utvikling av Tomta.

Oddvar Ivarson, Wenche Stoveland, Synnøve Bjorvatn, Geir Knutson og Kolbjørn Uldal tok alle ordet i debatten, og delte sin skepsis til de nye planene for Tomta.

De stilte alle spørsmål om tilgjengelighet for parkering. Parkering for både biler og busser ved større tilstelninger i sentrum. Som blant annet ved konserter på Tobias Jorde, og arrangementer i Frikirka.

Hvor skulle man parkere i fremtiden med disse planene?

Ivarson stilte også spørsmålet om finansieringen og hvem som skulle betale «gildet», som per nå er stipulert til mellom 12 og 13 millioner kroner.

Her svarte Oda Næs Skoglund fra administrasjonen, at Birkenes kommune kan søke om 500.000 kroner fra et fond, samt at det kan søkes om 5 millioner fra ATP-midler.

Utvalget la også til, at dette ikke skulle betales gjennom skatter og avgifter.

Den observante på møte i går, la merke til alderssammensetningen hos de fremmøtte, der alle som snakket varmt for asfalt og parkering var «godt oppe i årene».

ORDFØREREN HADDE SNAKKET MED UNGDOMSRÅDET. Arild Windsland (H) fortalte at han hadde luftet ideene om Tomta i møte med Ungdomsrådet, og fått med seg utspill fra ungdommene.

BA spurte avslutningsvis om de unge i bygda og de som skal «arve sentrum», var tatt med i noen iakttagelser av de nye planene, og om de var vist noen av skissene fra møte?

Ordfører Arild Windsland og utvalget svarte opp med å fortelle at dette var fremlagt for ungdomsrådet i bygda.

– Det er absolutt en tanke å få med de unge. Vi må tenke langsiktig på dette, svarte Aasen.

Ordføreren la til:

– Dette er ungdomsrådet utfordret på, og de unge må utfordres enda mer. På spørsmål til de unge hva de syntes om de nye planene så fikk vi to svar, fortalte Windsland.

– At dette blir en fin plass «å henge», og at de håpet det ikke blir så mye hærverk, om disse planene blir iverksatt.

Mange parkeringsplasser eller grønne oaser – dette spørsmålet er det Utvalget for revisjon av sentrumsplanen skal se nærmere på videre fremover.