Anbefaler EON-samtaler

Vindmøllene er igjen i fokus. Skal kommunen gi grønt lys for fortsatte forhandlinger med EON vind med utgangspunkt i 20-22 møller på Bjelkeberg og Oddehei?

LESERBREV: På møtet i planutvalget onsdag 26 kommer undertegnede til å anbefale videre samtaler med EON ut i fra følgende vurderinger:

  • Storehei er nå ute av planen og man står tilbake med Bjelkehei og Oddehei hvor friluftsinteressene relativt sett er mindre.
  • Grunneierne, hvor sju av ni er bosatt i området, får mulighet til å utvikle eiendommene sine.
  • Det lokale næringslivet uttrykker stor tro på prosjektet.
  • Befolkningen på Engesland, med lokale ildsjeler i spissen, uttrykker ønske om en realisering av dette prosjektet og ser en kobling mellom prosjektet og investeringer på Engesland.
  • Møllene vil gi kommunen noen kjærkomne inntekter, selv om mange mener de burde vært større.

Det vil for Venstre være viktig at man får en avklaring på problemstillinger knyttet til støyproblematikk og at folk som bor i nærheten av utbyggingsområdet ikke blir utsatt for unødige plager.

Noen vil kritisere undertegnede for ikke å stå på partiprogrammet i denne saken. Da vil jeg minne om at Venstre, i henhold til partiprogrammet, bidro til å stoppe utbyggingen på Storehei, hvor friluftsinteressene er store opp mot Ogge og friluftslivet der.  Bjelkeberg og Oddehei har ikke tilsvarende friluftsinteresser, men konfliktlinjene motvind-folket drar opp er likevel reelle. Det er mer snakk om hvordan man vekter ulike argumenter når en beslutning skal tas.

For min del som valgt kommunestyrerepresentant er det viktig å lande ned på et standpunkt som jeg tror vil tjene kommunens innbyggere best. Om vi får en avklaring på støyproblematikken, mener jeg de miljømessige ulempene ved utbyggingen er til å leve med for befolkningen. I en situasjon hvor kommunen har stort behov for investeringer og nye inntekter, ser jeg dette som en mulighet. Noen mener næringslivet og befolkningen på Engesland har overvurdert sine egne muligheter i dette prosjektet.  Det kan så være. Uten at noen ser mulighetene, skapes ingen bevegelse overhodet. Selv ønsker jeg å være en politiker som gir næringsliv og ildsjeler muligheter, ut i fra den enkle filosofi om at verdier må skapes før de kan brukes. Så får jeg heller ønske næringslivet hell og lykke med å gjøre gråstein til gull.

 

Ole Morten Vegusdal

Kommunestyrerepresentant for Venstre

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!