Ukas leder: Ny runde om vindkraft (og lykke til i VM, Håkon!)

RedaktørenBirkenes kommunes høringsuttalelse til E.ONs søknad om konsesjon for inntil 57 vindmøller på Storehei, Oddeheia og Bjelkeberg må behandles på nytt. Det blir etter all sannsynlighet konklusjonen når Kommunestyret i kveld (onsdag) skal avgjøre om Sp-representanten Eva Aabel Retterholt og Høyre-representanten John Olav Fidje var inhabile da høringsuttalelsen ble vedtatt.

Da KrFs kommunestyregruppe fikk nyss om at Aabel Retterholts ektefelle og Fidje er medeier i en skogsbilvei som kan bli brukt i forbindelse med en eventuell utbygging og at Fidjes bror eier grunn hvor det kan bli aktuelt å anlegge kraftlinje, fremmet de krav om lovlighetskontroll av vedtaket med hjemmel i Kommuneloven. Nå har KS-advokaten hatt saken til vurdering. Konklusjonen er at Fidje er inhabil, mens Aabel Retterholt vurderes til å ha vært habil ved behandlingen av saken.

Vi forstår de som mener at spørsmålet om inhabilitet burde kommet opp før høringsuttalelsen skulle behandles. Det er imidlertid ingen opplagt habilitetssak det er snakk om. Foreløpig er det ingen som kan si hvilke skogsbilveier som vil bli benyttet ved en eventuell utbygging. Det er heller ikke klart om det blir bygd noen ny kraftlinje i området hvor Fidjes bror eier grunn. Men når et så nært familiemedlem som en bror kan ha økonomisk vinning av en avgjørelse bør habiliteten til et kommunestyremedlem vurderes.

Det viktigste er uansett at forholdet ble oppdaget og habiliteten vurdert. Når KS-advokaten så vurderer Fidje som inhabil, vil det overraske oss stort dersom Kommunestyret faller ned på en annen konklusjon. Dermed ligger det an til omkamp om vindkraftspørsmålet, ettersom den betinget positive høringsuttalelsen ble vedtatt med kun én stemmes overvekt.

Det ekstraordinære kommunestyremøtet, hvor høringsuttalelsen ble vedtatt, manglet ikke spennende ingredienser, inklusive en representant som etter å ha bedt seg fritatt fra møtet plutselig meldte seg til tjeneste igjen og sørget for at høringsuttalelsen vippet i utbyggers favør. Dersom Kommunestyret følger KS-advokatens innstilling skal det bli spennende å se hvem som tar Fidjes plass når høringsuttalelsen skal opp til ny behandling.

Det kan faktisk få avgjørende betydning for om Birkenes kommune skal være positiv eller negativ til utbyggingsplanene. Så gjenstår det å se hvor stor vekt NVE legger på kommunens høringsuttalelse. Erfaringsmessig har kommunens syn stor betydning.

Men først må altså Kommunestyret bestemme seg for om det blir omkamp eller ikke.

Lykke til i VM, Håkon!

Så ble det tur til junior-VM på skiskyttertalentet Håkon Svaland. Selv om han ikke fikk fullklaff på de siste to norgescupløpene på Voss i helga, har svalenderen vist såpass framgang og stabilitet både i sporet og på standplass de siste sesongene at det ikke var noen vei utenom for landslagsledelsen. Det skal bli spennende å se hva den sympatiske 20-åringen kan få til i konkurranse med verdens beste på sin egen alder. Vi krysser fingrene for Håkon og ønsker lykke til junior-VM i USA!