Ukas leder: Vil det virke denne gangen?

Stadig trangere økonomi kombinert med stadig nye – og underfinansierte – oppgaver pålagt av staten tvinger kommunene til å tenke nytt i sine forsøk på å få endene til å møtes. I Birkenes alene har vi vært vitne til tre-fire runder med omorganisering, effektivisering, kall det hva du vil, bare de siste ti åra. Felles for de ulike tiltakene er at det har vært vanskelig for så vel kommuneansatte som innbyggere å se hva som er blitt bedre og mer effektivt.

Det siste nå er LEAN, eller kontinuerlig forbedring, som rådmannen kaller det. Det handler om hele tiden å være bevisst på hvordan man løser arbeidsoppgavene sine, med tanke på om det er mulig å jobbe smartere. Opplegget bygger på en produksjonsmetodikk for fremstilling av varer og tjenester, Redaktør Bjørn Vidar Lieder kundens opplevelse av produktet kombinert med rasjonalisering av arbeidsoperasjoner skal gi bedre økonomisk resultat. Prinsippene er hentet fra japansk bilproduksjon.

Det ligger i kortene at birkenesingene nok må venne seg til å skru ned sine forventninger et hakk hva gjelder kommunale ytelser. Når kommunen skal bli bedre og billigere, betyr det at kunden skal få det hun eller han har krav på og rett til, verken mer eller mindre. I et lite lokalsamfunn der alle kjenner alle, kan det fort bli slik at velmenende kommuneansatte yter mer hjelp enn de strengt tatt er forpliktet til. Det er en luksus Birkenes kommune ikke kan unne innbyggerne lenger.

Med ujevne mellomrom er det kommet signaler fra kommunehuset om at nå skal det effektiviseres, nå skal det strammes inn. Det er brukt betydelige beløp på omstruktureringsprosjekter som det ikke er mulig å se effekten av fra utsiden av kommunehusets fire vegger. Neppe fra innsiden heller. Så hvorfor skal vi tro det virker denne gangen?

Kanskje fordi man allerede kan se resultatene av LEAN-tankegangen i helse- og omsorgsektoren, der de har jobbet med effektivisering og smartness lenge allerede. Kanskje fordi effektiviseringen denne gangen skal gjelde alle ledd i kommunen, ikke bare flytting av noen ledere og ansvarsoppgaver. Eller kanskje fordi Birkenes kommune simpelthen er nødt til å lykkes denne gangen, skal den styre klar av ROBEK-lista.

Vi håper inderlig at rådmannen og hennes rundt regnet 300 medarbeidere lykkes. Klarer de å kutte kostnader samtidig som fru Olsen får de hjemmehjelpstjenestene hun trenger og har krav på, og Jan Roger, som sliter med ADHD og lese- og skrivevansker, får den skolegangen Opplæringsloven sier han skal ha, så gir vi LEAN vår fulle støtte.