Kommunedirektør Anne Stapnes: – Skoleeier skulle fått tilbakemeldingen tidligere

Ifølge rektor Kristian Cummings har det i den fortsatt pågående mobbesaken ved Birkeland skole ikke blitt vurdert som nødvendig med ekstra økonomiske ressurser for å sikre eleven et godt og trygt skolemiljø.

Kommunedirektør Anne Stapnes uttaler til Birkenesavisa at kommunen kan stille opp med penger.

– Det gis rom for å bruke ekstra midler om det er det som skal til for å opprettholde et trygt og godt skolemiljø. Dette er i tråd med hva Cummings også svarer.

Vi har spurt kommunedirektøren om hun syns at skoleeier Birkenes kommune ble varsla raskt nok i denne mobbesaken? Og eventuelt når hun syns at skoleeier skulle ha vært varsla i en så langvarig mobbesak, som skolen ikke har klart å løse?

Stapnes svarer ikke konkret på når skoleeier skulle vært informert, men mener at det skulle ha skjedd tidligere.

– Det er alltid et mål å løse slike saker på et lavest mulig nivå, når de oppstår. Når man ser hvordan saken utviklet seg, tenker jeg, i tråd med vurderingen fra Statsforvalter, at skoleeier skulle fått tilbakemeldingen tidligere.

Vi spør:

– Etter at de tydelige vedtaka nå er kommet fra Statsforvalteren, sakens alvor og lange historikk, og fortsatt vedvarende hendelser mot denne eleven, har kommunedirektøren tillit til nåværende rektor ved Birkeland skole?

– Tillit eller ikke tillit til ansatte i Birkenes kommune, er ikke spørsmål kommunedirektøren svarer opp i lokalavisen. Tilbakemeldingen fra statsforvalter er mer nyansert i sin beskrivelse enn det som kun fremkommer i selve vedtaket. Det har vært jobbet aktivt med saken hele veien, svarer Stapnes.

Hvor aktivt det har vært jobbet med denne saken, synes fortsatt uklart. Ifølge Statsforvalteren har skolen ikke tilstrekkelig dokumentasjon på hendelser mot eleven.

 

Kommunalsjef Marianne Moen Knutsen: – I utgangspunktet så opplevde jeg å bli varslet innen rimelig tid

Statsforvalterens vedtak i volds- og mobbesaken synes å ha endra syn også i administrasjonen i Birkenes kommune.

Vi har spurt kommunalsjef for tjenesteområde organisasjon og oppvekst, Marianne Moen Knutsen, når hun mener at hun skulle ha blitt varsla av rektor ved Birkeland skole?

– I utgangspunktet så opplevde jeg å bli varslet innen rimelig tid med utgangspunkt i hendelsene i november. Når man leser Statsforvalteres vurderinger, så må dette framover gjøres tidligere. Her endrer vi praksis i tråd med vurderingen til Statsforvalteren.

– Når varsla du din overordnede, kommunedirektøren, om denne mobbesaken?

– Kommunedirektøren ble varslet 7. januar.