Ukas leder: Det kan bli for effektivt også…

Redaktør Bjørn Vidar LiePlanutvalgets vedtak om å tillate utbygging av den 4,7 mål store eiendommen “Solhaug” bak Strøget med 28 boenheter har skapt furore blant naboene. De mener planene strider mot reguleringsplanen samtidig som de bryter fullstendig med den øvrige bebyggelsen i området. Nå er naboenes klage behandlet av Fylkesmannen, som konkluderer med at byggeplanene strider mot reguleringsbestemmelsene på ikke mindre enn fem punkter.

For å komme fram til konklusjonen har Fylkesmannen gått grundig inn i både reguleringsplan og veiledningsmateriell som forklarer hva som menes med begrepene som er brukt i planen. Et omfattende arbeid, men som strengt tatt burde vært gjort før saken ble fremmet for planutvalget. Fylkesmannen fastslår også at det foreligger saksbehandlingsfeil fordi utbyggeren har fått dispensasjon uten å søke om det.

”Solhaug”-saken er ikke den eneste som er kommet i retur fra Fylkesmannen det siste året påstemplet saksbehandlingsfeil. I kennelsaken på Flakk ble det også gitt dispensasjon uten at det var søkt om dette. Det samme i en seksjoneringssak i Natveitåsen, men denne saken har ikke vært innom Fylkesmannen ennå. Hva som er årsaken til feilene kan nok variere fra sak til sak, men vi tror et ønske om rask og effektiv saksbehandling kan være medvirkende.

For tre år siden ble det feiret på kommunehuset øverst på Strøget da Birkenes kommune havnet på en imponerende 12. plass på Kommunal Rapports barometer over de beste kommunene i Norge. Ett av to tjenesteområder hvor Birkenes scoret toppkarakter var rask byggesaksbehandling, og det til tross for at kommunen holdt seg med én enslig byggesaksbehandler.

Nå finner vi overhodet ingen grunn til å sette spørsmålstegn ved verken kompetanse eller kvalitet på kommunens byggesaksbehandler, som fortsatt er mutters alene om å behandle byggesaker i Birkenes kommune. Med mer enn 25 års erfaring vet han hva som gjelder og kan behandle de fleste saker raskere enn de fleste. Men med den enorme – og stadig voksende – saksmengden som er innom hans kontor, sier det seg selv at ikke alle saker kan behandles like grundig. Han får heller ingen hjelp av et politisk flertall som er mer opptatt av hurtighet og velvillighet enn planmessighet i utbyggingssaker.

I mange saker er ikke dette noe stort problem, men i saker der mange mennesker er berørt, og spesielt saker der det kan oppstå konflikt mellom ulike interesser, er det viktig at sakene er så grundig utredet som mulig. Ellers kan naboer og andre parter miste sine formelle rettigheter. Samtidig blir det frustrerende for søkeren å se at sakene trekker ut i tid, der de går i skytteltrafikk mellom kommunehuset på Birkeland og fylkeshuset i Arendal.

Birkenes er i sterk vekst, og presset på den enslige byggesaksbehandleren kommer ikke til å bli mindre. Ansvaret for å sikre tilstrekkelige ressurser til god saksbehandling i alle saker ligger uten tvil hos kommuneledelsen, både politisk og administrativt. Om utfordringen skal løses ved påplussinger på budsjettet, samarbeid med andre kommuner eller på andre måter, bør vurderes. Uansett er det på tide å ta grep.