Ukas leder: I utakt med bygdefolket?

Anne Mette Hope

Birkenesinger er stort sett sindige mennesker. Det skal mye til for å lokke bygdefolket, med unntak av gjengangerne, ut i det offentlige rom med meninger og kritikk. Men de siste månedene er det én sak som har vakt mer engasjement enn BirkenesAvisa har vært vant til, og det er utbyggingsprosjektet ”Skauen” nord på Strøget.

Her er det som kjent planer om å bygge 28 moderne boenheter på en eneboligeiendom på 4,7 mål. Planene reiser flere spørsmål enn om en fortetting i denne størrelsesorden er i drøyeste laget eller ikke. For å få plass til de 28 leilighetene må nemlig ett av de eldste gjenværende husene på Birkeland rives.

Derfor blir et viktig spørsmål: Er det riktig å la ett av få gjenværende hus fra tettstedet Birkelands barndom forsvinne for å gjøre plass til 28 leiligheter i funkisstil? Må virkelig det lille huset fra 1903 vike for at planene skal kunne realiseres?
Og minst like viktig: Hva mener egentlig kommunens politikere om hvordan vi skal forholde oss til bygninger som er fysiske minner om vår fortid?

Det siste vet vi ikke, for det finnes ikke annet enn vedtak i enkeltsaker, avgjort av skiftende politikere opp gjennom tidene. Og hvilke historiske bygg politikerne skal vurdere om kan rives, bestemmes av den utbyggeren som finner et interessant prosjekt. Fordi det ikke finnes noen plan eller strategi.

Det vi vet, er at mange reagerer på det som nå er i ferd med å skje. Det er ikke bare de nærmeste naboene som reagerer med protestbrev. BirkenesAvisa har mottatt leserinnlegg fra lokalhistorisk engasjerte birkelendinger, og i kommentarfeltet på facebooksiden vår, som nå har passert 750 følgere, lyder kommentarer som “helt på trynet”, “blåruss”, “flaut” og “mista bakkekontakten fullstendig”.

Gunhild Hagestad, professor og seniorforsker i Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, bruker sin faste spalte i Fædrelandsvennen til å spørre om vi ønsker et lokalsamfunn der barnebarn må på museet for å få sanseinntrykk av hvordan deres besteforeldre bodde og levde som barn. Hun er ikke i tvil om hva fremtidens voksne vil tenke om den avgjørelsen som Planutvalget ser ut til å ta på sitt neste møte, når klagen på bygge- og rivningstillatelsen skal behandles i dag (onsdag).

Vi kommer ikke på mange tilfeller der politikerne har gått i mot utbyggerens ønske om rivning. Men i Havane står et lite hus fortsatt som et vitne om andre tider, foran et kompleks av funkisleiligheter. Det er huset til Dina Jordmor og Birkelands eldste hus. Er det noen som angrer på at det ble bevart?