Dette er lavblokker

IKKE SMÅHUSBEBYGGELSE: Reguleringsplanen for Smedens Kjerr sier at området "Skauen" er avsatt til småhusbebyggelse og eneboliger. Fylkesmannen i Aust-Agder har nå slått fast at leilighetsprosjektet til Tyrving AS ikke er i disse kategoriene. Bygningene øverst til venstre med fire leiligheter er å regne for lavblokker og de omsøkte tomannsboligene kan ikke defineres som tomannsboliger, går det fram av vedtaket der Planutvalgets tillatelse oppheves. (ILLUSTRASJON FRA RAMMESØKNADEN)

IKKE SMÅHUSBEBYGGELSE: Reguleringsplanen for Smedens Kjerr sier at området "Skauen" er avsatt til småhusbebyggelse og eneboliger. Fylkesmannen i Aust-Agder har nå slått fast at leilighetsprosjektet til Tyrving AS ikke er i disse kategoriene. Bygningene øverst til venstre med fire leiligheter er å regne for lavblokker og de omsøkte tomannsboligene kan ikke defineres som tomannsboliger, går det fram av vedtaket der Planutvalgets tillatelse oppheves. (ILLUSTRASJON FRA RAMMESØKNADEN)

IKKE SMÅHUSBEBYGGELSE: Reguleringsplanen for Smedens Kjerr sier at området «Skauen» er avsatt til småhusbebyggelse og eneboliger. Fylkesmannen i Aust-Agder har nå slått fast at leilighetsprosjektet til Tyrving AS ikke er i disse kategoriene. Bygningene øverst til venstre med fire leiligheter er å regne for lavblokker og de omsøkte tomannsboligene kan ikke defineres som tomannsboliger, går det fram av vedtaket der Planutvalgets tillatelse oppheves. (ILLUSTRASJON FRA RAMMESØKNADEN)


KOMMUNALT. De 28 leilighetene som er planlagt på eiendommen “Skauen” bak Strøget strider mot reguleringsbestemmelsene på hele fem punkter. Det har Fylkesmannen i Aust-Agder avgjort etter kontroll av vedtaket etter klage fra naboene. Planutvalgets vedtak er opphevet og saken returnert til kommunen.

Det er Arkitektkontoret Rune Tobiassen AS som på vegne av Tyrving AS som fremmet, og fikk, Planutvalgets velsignelse til oppføring av 28 leiligheter fordelt på fem firemannsboliger og fire tomannsboliger. Husene skulle bygges med flatt tak og 8,3 meter som maks byggehøyde.

Naboreaksjon

Naboene mente byggene ville rage for høyt. I tillegg reagertede både på flate tak, som de mener skjærer fullstendig med den øvrige bebyggelsen i området, og de planlagte takterrassene, som de anser som en snikinnføring av en tredje etasje. I klagen krevde naboene blant annet at antall boenheter ble betydelig redusert, at det måtte settes opp støy- og innsynskjerming mot naboene og at man fant en trafikkløsning som ikke sjenerte unødig for naboene nede ved hovedveien.

LES MER I DENNE UKAS PAPIRUTGAVE