– Fylkeskommunen må forstå sin rolle

LETTERE Å KONTROLLERE: Ordfører Arild Windsland ønsker en skriftlig avtale med Aust-Agder Fylkeskommune om levering av tjenester.

LETTERE Å KONTROLLERE: Ordfører Arild Windsland ønsker en skriftlig avtale med Aust-Agder Fylkeskommune om levering av tjenester.

POLITIKK. – Fylkeskommunen må være i stand til å se hele fylket under ett, og passe på at tjenestene som gis over fylkesgrensene fungerer.

Det er ordfører Arild Windslands konklusjon etter torsdagens møte mellom ordførere og stortingsrepresentanter på Ogge Gjesteheim. Det som fra fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund (H) sin side var ment som et ”forsoningsmøte” etter den opprivende striden om fylkesbytte for de fire grensekommunene Birkenes, Lillesand, Iveland og Evje og Hornnes, ble alt annet enn dét. Lillesand-ordfører Arne Thomassen åpnet med å beskylde stortingsrepresentantene Freddy de Ruiter (Ap) og Ingebjørg Godskesen (FrP) for ikke å bry seg om grensekommunene, og anklaget de Ruiter for å slenge dritt. De Ruiter svarte med at han bare hadde tatt et politisk standpunkt og vært klar og tydelig på det.

Forståelig utblåsning

Arild Windsland mener Thomassens utblåsning mot de to stortingsrepresentantene er forståelig.
– Freddy de Ruiter har ikke vært konstruktiv i denne saken. Han har bare sagt ”det kommer ikke på tale” og har ikke satt seg inn i problemene til grensekommunene. Det er en stortingsrepresentants ansvar, fastslår han. Birkenesordføreren mener det viktigste som kom ut av møtet er at fylkeskommunen forstår sin rolle. Det gjelder også fylkets stortingsrepresentanter.
– De må forstå at de må gripe fatt i utfordringene grensekommunene opplever og gjøre noe for å skape endring. Hva skal være fylkeskommunens oppgaver? Skal vi ha større regioner? Vi må komme i gang med dette arbeidet, understreker Windsland.

Bedre kollektivtilbud

Selv tok han opp problematikken rundt kollektivtilbudet over fylkesgrensene. Her skal det bli bedring.
– Agder Kollektivtrafikk har lovt at det skal bli slutt på bussbyttet på Drangsholt. Det er en begynnelse, selv om vi selvsagt ønsker at det skal gå flere ruter mellom Birkeland og Kristiansand, sier Arild Windsland. Han ønsker en skriftlig avtale med fylkeskommunen om hva den skal levere av tjenester, slik de har i Vest-Agder.
– Da blir det lettere å kontrollere om kommunene får det de skal ha av tjenester. Hvis vi kan ha fokus på å levere tjenester blir det enklere å levere, sier ordføreren. Da må brukeren settes i sentrum.
– Hvis det viktigste er at passasjerene fra Birkeland får et best mulig busstilbud og ikke at busselskapet driver best mulig, og hvis det viktigste er at elevene får gå på den videregående skolen de helst vil gå på og ikke den skolen som trenger å fylles opp, så er vi på rett vei, sier ordfører Arild Windsland.