Nasjonalt laksesenter til Tovdalselva?

En god kampsak: Etablering av et nasjonalt laksesenter i Tovdalselva er en god sak for Sørlandet og Agder, mener ordfører i Birkenes, Arild Windsland. Han får støtte av fylkesmann Øystein Djupedal i Aust-Agder og assisterende fylkesmann Tom Egerhei i Vest-Agder. – Teinefosseiendommen kan komme til å spille en rolle i lokaliseringsdiskusjonen, bekrefter Windsland.

En god kampsak: Etablering av et nasjonalt laksesenter i Tovdalselva er en god sak for Sørlandet og Agder, mener ordfører i Birkenes, Arild Windsland. Han får støtte av fylkesmann Øystein Djupedal i Aust-Agder og assisterende fylkesmann Tom Egerhei i Vest-Agder. – Teinefosseiendommen kan komme til å spille en rolle i lokaliseringsdiskusjonen, bekrefter Windsland.

En god kampsak: Etablering av et nasjonalt laksesenter i Tovdalselva er en god sak for Sørlandet og Agder, mener ordfører i Birkenes, Arild Windsland. Han får støtte av fylkesmann Øystein Djupedal i Aust-Agder og assisterende fylkesmann Tom Egerhei i Vest-Agder. – Teinefosseiendommen kan komme til å spille en rolle i lokaliseringsdiskusjonen, bekrefter Windsland.

KOMMUNALT. – Et nytt, nasjonalt Laksesenter bør ligge i Tovdalselva, smeller ordfører Arild Windsland til, uten å virke nevneverdig plaget av sørlandsk beskjedenhet.
– Når et nasjonalt laksesenter skal planlegges, mener vi at hele landet må vurderes. Når man allerede i forprosjektet snevrer inn valget til tre lokaliteter, synes vi det blir veldig smalt, legger han til, og viser til forprosjektet Direktoratet for Naturforvaltning har satt i gang.
Det er kontakten med næringsorganisasjonen Norske Lakseelver som har inspirert ordføreren til å komme seg på banen. Initiativet fra lille Birkenes har imidlertid fått gehør hos fylkesmennene i begge agderfylkene, og 21. mars gikk det et brev fra fylkesmann Øystein Djupedal til miljøvernminister Bård Vegard Solhjell.

Stiller seg undrende

– Via et innspill fra Norske Lakseelver har jeg blitt kjent med at det arbeides med en omorganisering av Kunnskapssenteret for laks og vannmiljø. Etter initiativ fra Direktoratet for naturforvaltning skal det foreligge en skisse til etablering av Norsk Laksesenter, med tre laksesentre, lokalisert til Lærdal, Namdalen og Tana, skriver fylkesmannen, som viser til at det er Birkenes kommune, via ordfører Arild Windsland, som har gjort oss oppmerksom på innspillet fra Norske Lakseelver.
– Jeg stiller meg undrende til at gruppen foreslår lokaliseringen i «sine egne» vassdrag, skriver Djupedal.

Peker på Sørlandselvene

Fylkesmannen presiserer at han ikke kjenner til begrunnelsen, men konstaterer følgende:
– De gamle lakseelvene i Sørlandsregionen har i løpet av de siste par tiår hatt en oppsiktsvekkende fremgang, som følge av kalking og gjenoppbyggingstiltak. Dette gjelder alle elvene i regionen, og i dag utgjør fangstene her hele 15 % av elvefangstene av villaks i Norge.
Hverken forvaltning, regionale myndigheter, interesseorganisasjoner eller fagmiljøer i vår landsdel er forespurt eller informert om arbeidet med Norsk Laksesenter.
På denne bakgrunn er det god grunn til å be om en ny vurdering av den framtidige organisering og lokalisering av Norsk Laksesenter, heter det i brevet.

LES MER I PAPIRUTGAVEN AV BIRKENESAVISA!