Birkeland Bil på Tollenes trenger mer plass

MANGLER PLASS. De kunne trengt en ekstra mann i arbeid, men Joachim Østerhus og Tor Svendsen trenger mer plass til parkering av bilene på området.

Birkeland Bil er et aldri så lite bedriftseventyr. Det er nå snart gått syv år siden Tor Svendsen og Joachim Østerhus sa opp jobbene sine som bilmekanikere i Sørlandsparken, for å etablere eget MECA-verksted på Tollenes.

Nå er de fem mann i staben, og lange ventelister gjør at de gjerne kunne vurdert å ansette enda en ny bilmekaniker. Det er imidlertid et lite problem med det. De har vokst seg ut av området, og vil ha problemer med å øke med enda en ny mekaniker. De har plass i lokalet til en ekstra løftebukk og arbeidsstasjon, men ansetter de en bilmekaniker til, så medfører det flere biler på området, og det er det ikke plass til.

Nylig var ordfører Arild Windsland og kommunedirektør Anne Stapnes på et besøk nede på Tollenes. Det ble klart under møtet at bilverkstedet gjerne ville utvide, men de bad kommuneledelsen om hjelp til å se på løsninger for en utvidelse av området. Med nybygginga av renseanlegget faller noen av parkeringsplassene bort, slik at parkering i den retningen blir vanskelig å få til.

Bilverkstedet går bra, og de har mye å gjøre. På en hektisk dag kan det være 20-25 biler innom verkstedet. I tillegg har de tre utlånsbiler. Når da noen lar bilen stå over flere dager blir det fort trangt på området.

– Det har gått veldig bra. Ja, over all forventning. Det er jo ikke gitt at man skal få det til. Men det er gøy at jeg og Joachim har klart å skape dette sammen, legger han til. Jeg må få legge til at vi er takknemlige for kundene våre. Det er de vi lever av, sier Tor Svendsen.

– Nå har vi vært her i syv år. Deler av lokalet er slitt og har behov for oppussing. Sammen med oppussinga kunne det være aktuelt å tenke en utvidelse. Men for å få det til trenger vi mer parkeringsplass utenfor, slår Svendsen fast.

De har ikke søkt etter folk ennå, men de ville gjerne lufte utfordringene overfor kommunedirektøren og ordføreren, og se om de hadde mulige innspill til løsning.

Vi spør ordfører Arild Windsland om han ser noen løsning på plassbehovet til bilverkstedet.

– Først vil jeg si at når vi går på slike bedriftsbesøk spør vi alltid om det er noe kommunen kan gjøre, og tar innspillene med oss tilbake. Vår rolle er absolutt å tilrettelegge for bedriftene våre, men i første omgang ser jeg ikke at vi kan gjøre noe konkret ennå. Men vi tar med oss innspillene og tar hensyn til dem, i det videre arbeidet. I dette tilfellet kan behovet for mer plass tas hensyn til når det eventuelt blir gjort noe ved miljøstasjonen, sier Windsland.