Naboene vant fram

Planutvalget på befaringNABOMOTSTAND: Salve Eieland redegjør for naboenes syn på planene om ni boenheter på nabotomta. Kona Wenche (delvis skjult), nabokollega Geir Knutson, Anders Christiansen (Ap), varaordfører Arild Espegren (KrF, med ryggen til), ordfører Arild Windsland og avdelingsingeniør Ivar Aanesland lytter. (Foto: Bjørn Vidar Lie)

POLITIKK. Planutvalget lot reguleringsplanen og naboenes syn gå foran utbyggernes ønsker da det sa nei til et terrassebygg med ni leiligheter på Digerhaug.

Eiendommen ligger midt i et etablert eneboligstrøk et lite steinkast fra hovedgata Strøget på Birkeland. Alle nabohusene har saltak. Det er nettopp den eksisterende arkitekturen, sammen med størrelsen på det planlagte nybygget som har fått naboene til å reagere. I sine innspill til byggeplanene sier naboene blant annet at de primært ønsker at eiendommen bebygges med eneboliger med samme mønehøyde som i dag for at ikke deres egne eiendommer skal forringes ved tap av sol og utsikt. De påpeker også at kjøperne av den aktuelle eiendommen hadde god kjennskap til hva området er regulert til, nemlig eneboligbebyggelse, og at ni boenheter er altfor mye i forhold til omgivelsene.

Møtte politikerne

Utbygger viser tegninger

FASADETEGNING: Øyvind Flatnes i Flatnes Bygg Consult AS viser hvordan terrassebygget blir liggende i terrenget.

Da Planutvalget kom på befaring sist uke, fikk både naboene og utbyggerne sjansen til å fremme sin sak overfor politikerne. Først ut var Øyvind Flatnes fra Flatnes Bygg Consult AS som hadde levert søknaden om dispensasjon på vegne av Birkeland Bygg og Anlegg AS. Han kunne fortelle at det planlagte bygget ville bli cirka 90 centimeter høyere enn huset som ligger på eiendommen i dag. Nybygget på 600 kvadratmeter grunnflate skal inneholde ni store familieleiligheter med to og tre soverom. Bygget skal følge terrenget. Alle leiligheter skal få store terrasser i tillegg til felles uteområde bak huset.
– Det er stor interesse. Vi kunne solgt alle leilighetene i dag, hevdet Flatnes, som mente nybygget ville tilføre Birkeland noe positivt og at man ikke kunne vente på en sentrumsplan ”som er litt i det blå”.

Naboene skeptiske

– Hva har dere politikere tenkt å gjøre for at ikke min hage skal bli forringet med tanke på utsikt og lys, ville nabo Geir Knutson vite. Salve Eieland ville ha svar på hvor høy mur han måtte regne med mot sin eiendom og om han måtte regne med at beboerne i nybygget ville få innsyn til hans eiendom. Eieland var også opptatt av å se området som en helhet og minnet politikerne om punktet i Plan- og bygningsloven der det slås fast at fordelene må være større enn ulempene for at dispensasjon skal kunne gis.
– Jeg sitter med en følelse av at noen ønsker å utnytte eiendommen maksimalt for å tjene penger, sa Eieland.

Vanskelig sak

Tilbake i møterommet var det tydelig at politikerne syntes det var en vanskelig sak. Varaordfører Arild Espegren var imidlertid klar på at man ikke burde tillate en såpass stor utbygging i det etablerte boligstrøket før den nye sentrumsplanen var ferdig. Iren Sommerset var mer i tvil.
– Jeg er veldig glad i planer og mener planer er til for å følges, men her er jeg ikke enig i planen. Birkeland sentrum bør fortettes, og denne eiendommen egner seg godt til fortetting, mente SV-representanten.
– Her er det en utbygger, det er tomt og det er ønske om leiligheter i sentrum. Da er det ingen vits i å utsette dette så mye lenger, for ett eller annet vil det komme på den tomta, mente KrFs Anne Kristiansen. I avstemningen ble likevel FrPs Odd Gunnar Tveit stående alene om å mene at det bare var å bygge ut. Dermed må utbyggerne pent vente og se hva den kommende sentrumsplanen bringer.