Advarte mot støy og helserisiko

LYTTET: Salen lyttet interessert til geofysiker Sveinulf Vågenes vurdering av utbyggingsplanene til E.ON. Foran sitter t.h. Swecos støyekspert Sigurd Solberg og E.ONs prosjektleder Martin Westin.
LYTTET: Salen lyttet interessert til geofysiker Sveinulf Vågenes vurdering av utbyggingsplanene til E.ON. Foran sitter t.h. Swecos støyekspert Sigurd Solberg og E.ONs prosjektleder Martin Westin.

LYTTET: Salen lyttet interessert til geofysiker Sveinulf Vågenes vurdering av utbyggingsplanene til E.ON. Foran sitter t.h. Swecos støyekspert Sigurd Solberg og E.ONs prosjektleder Martin Westin.

ENERGI/MILJØ. Det ble til dels høy temperatur da protestorganisasjonen «Motvind» ved hjelp av geofysiker Sveinulf Vågene presenterte mulige konsekvenser av de storstilte vindkraftplanene til E.ON.

Salen var godt fylt opp da møteleder Torstein Svendsen kunne ønske velkommen til “Motvind”s temamøte i forrige uke. Interesseorganisasjonen kjemper mot de storstilte planene om tre vindparker med til sammen 57 vindturbiner på Storehei, Oddeheia og Bjelkeberg, og hadde invitert til åpent møte på kommunehuset.

Geofysiker og lydekspert

“Hva vil de planlagte vindkraftverkene i Birkenes bety for DEG?”, var hovedtemaet for møtet. Styret i “Motvind” hadde invitert geofysiker og lydekspert Sveinulf Vågene til å presentere sin vurdering av de planlagte utbyggingsområdene i Birkenes.
Vågene er kritisk til de mange vindkraftprosjektene som dukker opp, og har satt seg inn støyproblematikken. Han hadde gjort seg mange tanker om hvilke støyrelaterte konsekvenser folk i Birkenes kan vente dersom utbyggingen blir en realitet.
Representanter for utbyggeren E.ON Vind var også invitert, og stilte med prosjektleder Martin Westin og sivilingeniør og støyekspert Sigurd Solberg fra konsulentfirmaet SWECO.

Utløser stressreaksjon

Geofysikeren innledet med å vise til flere undersøkelser og hypoteser knyttet til helserisiko og spesielt lavfrekvent støy. Menneskets sanseapparat skal nemlig være slik konstruert at endringer i lyd utløser en ubevisst fluktreaksjon og tilhørende stresshormoner.

LES RESTEN AV SAKEN I ONSDAGENS PAPIRUTGAVE!