Martin ble første æresmedlem

Styret og Martin Birkeland spretter bløtkakaÆRESMEDLEM OG NYTT STYRE: Birkenes Bygdemuseum har 25-årsjubileum i 2012. Det ble markert med flagg og bløtkake på årsmøtet, og nybakt æresmedlem Martin Birkeland fikk sprette kaka. Styret ble (f.v.) kasserer Inger Birkeland Slågedal, varamedlem Olaf Høygilt, Leder Ragnhild Borø Svaland og styremedlem Trygve Endresen. Hans Jørgen Fjeldskaar, Dagfinn Topland, Odd Vang og Øystein Foss var ikke til stede da bildet ble tatt.
Styret og Martin Birkeland spretter bløtkaka

ÆRESMEDLEM OG NYTT STYRE: Birkenes Bygdemuseum har 25-årsjubileum i 2012. Det ble markert med flagg og bløtkake på årsmøtet, og nybakt æresmedlem Martin Birkeland fikk sprette kaka. Styret ble (f.v.) kasserer Inger Birkeland Slågedal, varamedlem Olaf Høygilt, Leder Ragnhild Borø Svaland og styremedlem Trygve Endresen. Hans Jørgen Fjeldskaar, Dagfinn Topland, Odd Vang og Øystein Foss var ikke til stede da bildet ble tatt.

Det var en glad og overrasket Martin Birkeland som mottok Birkenes Bygdemuseums aller første æresmedlemsskap.

MUSEUMSHEDER: Martin Birkeland har sittet i styret for Birkenes Bygdemuseum i samtlige 25 år stiftelsen har eksistert. Onsdag ble han utnevnt til bygdemuseets første æresmedlem.

KULTUR. Etter 25 års sammenhengende innsats i museumsstyret, det vil si hele stiftelsens tilværelse hittil, har Birkeland valgt å pensjonere seg fra styre og stell for en stund.
– Dette hadde jeg ikke tenkt på eller drømt om – det var veldig hyggelig, sa det nybakte æresmedlemmet da han fikk overrakt både blomster, diplom og gave på det kombinerte årsmøtet til muséet og historielaget.
– Men jeg har ikke tenkt å gi meg, forsikret han.

25-årsjubileum

Martin Birkeland var sentral fram mot etableringen av et eget museum for bygda i 1987. Sammen med Vidar Haslum, Arnfinn Lindstøl, Kari Helene ? Og ?? Røstad satt han i prosjektgruppa som skulle forberede stiftelsen av det som skulle bli Birkenes Bygdemuseum. Og at Torvstrøfabrikken står den dag i dag, er mye Martin Birkelands fortjeneste.
– Vi kom ut en vinter og så at taket lå flatt. Vi krøyp innunder, og så at maskinene sto der, intakte. Det var jo den eneste fabrikken av sitt slag i landet. Vi fikk koblet inn Riksantikvaren, som bevilget penger, men det var mye mer jobb enn vi hadde trodd, husket Birkeland, som hadde fått i oppdrag å fortelle om etableringen av bygdemuséet.
Birkeland fremhevet spesielt innsatsen til nå avdøde Tellef Aas.
– Han jobba full tid i flere år, fortalte en rørt Birkeland.

Aktivt historielag

I tillegg til en rekke arrangementer, ga historielaget også i 2011 ut foreningens årsskrift. Komitéen for ny bygdebok er også i full sving, med Karl Johan Tveiten, Olav Teistedal og Steinar Nørstebø i redaksjonen. Utgivelsen ser ut til å bli før jul i 2013.
Leder Kjell Eirik Stoveland tok gjenvalg, sammen med resten av styret, som i 2012 også består av Kristin Mollestad, Oddvar Ivarson, Arild Herefoss, Kjell Haabesland, Dagfinn Topland og John Olav Fidje.
Historielaget kommer til å videreføre ulike aktiviteter og temakvelder, ofte i samarbeid med Birkenes Bygdemuseum og kommunens kulturkontor. Første arrangement går av stabelen 13. mai og er en vandretur 13. mai fra skolen på Herefoss langs den gamle veien til Odden.

700 dugnadstimer

Museumsbestyrer Steven Carpenter kunne fortelle at det har vært stor dugnadsaktivitet. Gjennom 35 kvelder har det blitt utført cirka 700 timers arbeid, som tilsvarer et snaut halvt årsverk. 160 elever på 3. og 5. trinn har vært loset gjennom muséets undervisningsopplegg.
– Det har vært en liten nedgang i antall besøkende i 2011, kunne styreleder Ragnhild Borø Svaland fortelle. Noe skyldes nok et regnfullt år, Grashamdagen og Jul på Grasham var intet unntak. Borø Svaland kunne også fortelle at en ny utstilling i hovedbygningen er under utarbeiding.
Siste utvikling i forbindelse med kulturbarnehage/museumsbygg og regnskapstallene ble formidlet av kasserer Inger Slågedal.

«Fort glemmes stormen i smult farvann»

Med disse ordene om vår beskyttede nåtid avsluttet professor Bjarne Bjorvatn sitt foredrag «Mellom pest og kolera – om farsotter i Norge i historisk tid».
For en lydhør forsamling forklarte han nøkternt hvordan farlige sykdommer som pest, kolera, syfilis, radesyke, dysenteri og tyfus kunne herje mer eller mindre fritt i ei tid da samfunnet verken hadde kunnskap eller teknologi til effektive mottiltak. Ufattelige personlige tragedier og ødelagte samfunnsstrukturer var ofte resultatet etter epidemienes herjinger.
Selv om Bjorvatn også denne gangen krydret foredraget med sine karakteristiske sidekommentarer av det humoristiske slaget, var det fagmannen og epidemiologen Bjorvatn publikum fikk høre. Han hører vi også gjerne mer til.