– Fantastisk gledelig

VIKTIG MILEPÆL. Beskjeden om at de fikk konsesjon til solpark på Tveide var en hyggelig og etterlengtet beskjed å få for de ansatte ved BTG og Solutvikling AS på Tveide.

Trygve Raen, i Birkeland Solpark AS er et stort smil når BA treffer ham fredag ettermiddag. Dagen før fikk han beskjeden om at Birkeland Solpark AS har fått konsesjon av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) til å bygge og drive Norges største solkraftverk på Tveide.

Vi treffer Trygve i bedriftens lokaler i Tveide Næringspark, her holder Solutvikling AS til sammen med BTG. Arbeidsstokken på de to firmaene teller nå ni mann.

Solutvikling AS er et nyetablert selskap som har kommet i stand gjennom et samarbeid med Å Energi og BTG. Når vi treffer Trygve, er stemningen i staben god etter gladnyhet de fikk like før ferien, og med konsesjonen i havn kan han konkludere med at lang tids arbeid ser ut til å bære frukter.

– Vi er svært fornøyde med at NVE nå har gitt konsesjon til Birkeland Solpark. Tiltaket vil gi et positivt bidrag i kampen mot klimagass-utslipp, også sett i forhold til skogsdrift. Tiltaket er også reversibelt og området vil kunne tilbakeføres til skogsdrift etter endt konsesjonsperiode (30 år) om ønskelig, forteller han.

Lang prosess

Det har vært en lang prosess som med konsesjonen i havn, nå har nådd en stor og viktig milepæl. Første konsesjonspapirer ble sendt inn høsten 2022, så har det gått noen runder med dialog med NVE, og utarbeidelse av blant annet flomanalyse, før konsesjonen ble gitt torsdag denne uka.

– Vi har gjort vår jobb frem til konsesjonsvedtaket, nå er det Å Energi som skal dra arbeidet videre, sier Trygve.

Nå som konsesjonen er gitt har Å Energi ett år på seg til å utarbeide en detaljplan etter konsesjonsvedtaket.

– Først må detaljplanen være godkjent før vi kan sette spaden i jorda. Når det har skjedd trenger vi 5-6 måneder for å gjøre anlegget klart, forteller han videre.

Mens de har ventet på konsesjonen har de jobbet med underleverandører, slik at det meste er klart når detaljplanen er godkjent, og dermed står klare til å sette i gang.

Trenger mer solkraft

Trygve mener at om regjeringens mål om å produsere 8 TWh fra solkraft, innen 2030 skal være oppnåelig er det viktig at myndighetene i enda sterkere grad legger til rette for utviklingen av denne typen anlegg. Han forteller videre at utredninger viser at potensialet for energiproduksjon for solceller på tak i Norge ligger på rundt 0,5 TWh, og at det derfor er stort behov for bakkemonterte solanlegg i tillegg.

– Ved å bruke 0,3 promille av arealet i Birkenes vil vi fa nok energi til å dekke forbruket til vel 30 prosent av husstandene i kommunen, sier han.

Største solpark

Norges vassdrags- og energidirektorat har gitt tillatelse til etablering av fire bakkemonterte solkraftverk, deriblant anlegget på Tveide. Totalt sett er det nå gitt konsesjon til sju bakkemonterte solkraftverk de siste åra. Birkeland Solkraftverket skal bygges på et område på Tveide som i dag er brukt til skogsdrift. Anlegget vil produsere ca. 11 GWh/år, noe som tilsvarer strømforbruket til 550 husholdninger. Solkraftanlegget på Tveide er klart størst av de fire anleggene som fikk konsesjon i denne runda. Anlegget blir da den største solparken i Norge, og den første på Agder.

Alt lå til rette

– Det er en liten start for oss dette her, men utrolig viktig likevel. Vi har flere prosjekter på gang, og har allerede tegnet noen avtaler, men at vi fikk ja her brøyter vei for våre andre prosjekter. Dette blir et pilotprosjekt som viser hvordan det kan gjøres, sier Trygve fornøyd.

– Det er en viktig milepæl. De viser at det vi driver med har livets rett. Hadde vi fått nei her så mener jeg grunnlaget for å etablere bakkemontert solpark i Norge ikke hadde vært til stede. Da kan jeg vanskelig se at vi hadde gått videre med de andre prosjektene, sier Trygve.

– Vi hadde store forventninger til at konsesjonen ville bli gitt. Her på Tveide lå alt til rette. Grunneier, kommunen, Fylket, ja alle har vært positive. Området er bra og trenger liten grad av inngrep og tilrettelegging. Når det samtidig er flatt, med veldig gode solforhold, og ikke minst i umiddelbar nærhet av strømnett, som også har ledig kapasitet, ja da lå det meste til rette her, sier Trygve, og synes det er litt artig at det er nøye kartlegging av områder oppdaget at det best egnede området lå bare et steinkast unna lokalet deres.