Ukas leder: Hvem skal hoppe etter Henriksen?

Fredag takker Ole Gustav Henriksen for seg etter 24 år som lensmann i Birkenes. Dermed er en epoke i det lokale lensmannskontorets historie over. Det har væt en epoke preget av serviceinnstilling og munterhet, samtidig som det faglige – politiarbeidet – er blitt ivaretatt på beste måte.

”Lensmann Henriksen”, for det er dét Ole Gustav Henriksen alltid vil bli husket som i Birkenes, har sørget for at Birkenes lensmannskontor har vært et lavterskeltilbud, i den forstand at bygdefolket alltid har vært velkommen. Vi tror ingen har gruet seg til å ta turen innom lensmannskontoret på Birkeland, nær sagt uansett ærend.

Det blir ingen enkel oppgave å ta over etter en så folkekjær og avholdt lensmann. Eller kanskje er det nettopp dét det blir? For med et slikt omdømme som lensmannskontoret har opparbeidet seg i Birkenes, føler vi oss trygge på at bygdefolket vil møte Henriksens arvtaker med en positiv holdning.

Denne positive holdningen vil den nye lensmannen dra nytte av når han eller hun skal bygge tillit og relasjoner til bygdas befolkning, ikke minst blant barn og ungdom. For med forebygging som en av sine hjertesaker har lensmann Henriksen og hans medarbeidere gjort mye for birkenesungdommen. Vi håper arvtakeren viderefører det gode arbeidet på dette området.

Godt forebyggende arbeid forutsetter nærhet, tilstedeværelse og kunnskap om lokale forhold. Derfor vil arbeidet på dette uhyre viktige området være noe av det som vil lide mest dersom politimesteren gjennomfører sine planer om å legge ned storparten av lensmannskontorene på indre Agder.

Det vil også gjøre det atskillig verre å oppklare kriminelle handlinger begått ute på bygdene. I likhet med den avtroppende lensmannen har vi ingen tro på at patruljene som skal dekke både to, tre og kanskje enda flere kommuner skal ha noen mulighet til å prioritere eksempelvis et innbrudd på Birkeland, langt mindre inneha lokalkunnskapen til å finne fram til gjerningsmannen i løpet av kort tid, slik Henriksen og co gjør i dag.

Det handler derfor også om folks tillit til Politiet når vi uttrykker håp om at den nye lensmannen får muligheten til å sitte like lenge i embetet som Henriksen og enkelte av hans forgjengere. Hvem det blir, blir avgjort i løpet av denne uken. Det er tre søkere til stillingen, hvorav én fra Birkenes lensmannskontor. Uansett hvem valget faller på vil vi ønske Lensmann Henriksens arvtaker hjertelig velkommen og lykke til!

Vis varsomhet i påskefjellet

Den rekordtidlige våren gjør trolig at enda flere enn før velger å tilbringe påskeferien hjemme i hagen eller ved sjøen. Mange velger nok likevel å dra til fjells for å utnytte de siste restene av skiføre. Husk da å vise varsomhet ved ferdsel på regulerte vann, da isen kan være svært usikker.