Viser ingen nåde

SLÅR SAMMEN: Lensmann i Lillesand, Kjetil Nygård, sammen med prosjektleder for nærpolitireformen i Agder, Arne Sundvoll.

Departementet forkaster klagen fra Birkenes kommune.

Onsdag ble det klart at Justis- og beredskapsdepartementet avviser Birkenes kommunes klage på plassering av felles lensmannskontor for Birkenes og Lillesand. Politimester Kirsten Lindeberg får dermed viljen sin, og det nye lensmannskontoret blir plassert i Lillesand som følge av den siste politireformen.

– Denne beslutninga vil for Agder politidistrikt bidra til at vi vil kunne levere på kvalitetskrava som er stilt til lensmanns- og politistasjonsdistriktene i forbindelse med nærpolitireformen, sier politimesteren i en pressemelding.

Uttalelsen fra høyeste hold i Agder politidistrikt er omtrent identisk med hva Lindeberg uttalte i januar, da hun rådet Politidirektoratet til å samle politiet i Birkenes og Lillesand i kystbyen. Totalt seks kommuner på Agder klaget inn den nye politistrukturen, men ingen ble hørt av departementet. Fasiten etter klagebehandlinga er at antall lensmannskontor og politistasjoner vil reduseres fra 340 til 225.

– Nå kan vi starte arbeidet med å gjennomføre endringene i den lokale organiseringen. Dette er siste fase med strukturendringer, og det vil naturlig nok ta tid å få den nye organiseringa på plass med innplassering av medarbeidere og stenging av kontorer som skal avvikles, sier visepolitimester og prosjektleder i Agder politidistrikt, Arne Sundvoll.

Seinest i mars vedtok Birkenes kommune å opprettholde klagen på plassering av lensmannskontoret. I vedtaket fra kommunen heter det også at dersom lensmannskontoret blir lagt til Lillesand, bør det legges nærmere E18.