Kjetil Nygård er konstituert lensmann

Lensmann i Birkenes Jorunn Hæstad har fått permisjon i ett år for å dra tilbake til Sør-Sudan. Inntil videre er Kjetil Nygård konstituert lensmann.

Nygård er lensmann ved Lillesand lensmannskontor, og kommer nå også til å være konstituert lensmann i Birkenes.

– Dette kommer jeg til å være inntil videre. Det kommer nok ikke til å bli gjort noe annet med stillingen fram mot sommeren, men muligens fra høsten av. Dette vil være en avgjørelse Agder politidistrikt tar, sier han.

Hæstad er i Sør-Sudan i regi av FN, noe hun også var i 2013. Hun var da en av flere politibetjenter fra Norge som blant annet bidro med å gi grunnleggende politiopplæring til Sør-Sudans politistyrker.