Nytt håp for lensmannskontorene

HØYRE: Arild Windsland.

LENSMANNSTILHENGER: Ordfører Arild Windsland øyner nytt håp om å få beholde lensmannskontorene på indre Agder. Bildet er tatt i april da lensmannskontoret på Birkeland var helt stengt i to uker.

POLITI. Under landsmøtet for Politiets Fellesforbund sist uke proklamerte justisminister Grete Faremo at hun ønsker å beholde de lokale politistasjonene og lensmannskontorene. Til Fædrelandsvennen uttalte justisministeren: ”De er ryggraden i det lokale forebyggende arbeidet, enten det dreier seg om å forebygge tradisjonell kriminalitet eller voldelig ekstremisme. Det handler om å jobbe med kriminalitetsforebygging der folk bor.”
Utsagnet lyder som musikk i ørene på ordfører Arild Windsland, som har engasjert seg i kampen mot politimester Kirsten Lindebergs planer om å legge ned 11 av 13 lensmannskontorer på Agder. Uttalelsene fra justisministeren viser at argumentene som er kommet fra lokalt hold har nådd fram, mener ordføreren.
– Det er veldig positivt at justisministeren har hørt på argumentene våre om lokalt politi. Noen trodde nok det var en tapt sak for kort tid siden. Det ser ut til at justisministeren har skjønt nødvendigheten av lokal politi, sier ordføreren. Han ser for seg at prosessen med nedleggelse av lensmannskontorene stoppes.
– Jeg bet meg spesielt merke i at hun sa at vi må ha politi der folk bor. Det er helt riktig. Politiet er helt uvurderlig i kommunenes arbeid for best mulige oppvekstvilkår for barn og unge, og det vil bare bli viktigere i tida som kommer, sier Arild Windsland, som håper justisministeren får gjennomslag for sitt syn.
Overfor Fædrelandsvennen tok justisminister Faremo også til orde for at de lokale politienhetene måtte få styrket bemanningen, men hun tok forbehold i at dette ville være et budsjettmessig spørsmål.