Én ekstra til Sand driftsenhet

PolitiuniformPOLITI. I følge politi.no har Politidirektoratet for 2013 tildelt 9.829 millioner kroner fra Justis- og beredskapsdepartementet. Av dette går blant annet 7.113 millioner kroner til politidistriktene.
Agder Politidistrikt får ti ekstra stillinger i 2013, og av disse går 3,5 årsverk til Aust-Agder. For birkenesinger innebærer det at Sand driftsenhet (Grimstad/Lillesand/Birkenes) får én ekstra stilling.
Politimester Kirsten Lindeberg hadde ønsket seg mange flere stillinger.
– Jeg har tidligere uttrykt overfor media at vi på bakgrunn av våre faglige vurderinger burde hatt økonomiske rammer i 2013 til å øke bemanningen 40 årsverk, uttalte hun til Agderposten tidligere denne måneden. Hun påpekte i den sammenhengen at Agder politidistrikt dekker et meget stort geografisk område.