Ingen budsjettvinnere

Rådmannen og ordføreren holder budsjettetAVMÅLTE: Verken ordfører Arild Windsland eller rådmann Gro Anita Trøan ser noen grunn til å juble, selv om Birkenes kommunen ser ut til å få økt sine frie inntekter med 18,5 millioner kroner neste år. – Dette er penger vi egentlig burde hatt i år, påpeker rådmannen.
Rådmannen og ordføreren holder budsjettet

AVMÅLTE: Verken ordfører Arild Windsland eller rådmann Gro Anita Trøan ser noen grunn til å juble, selv om Birkenes kommunen ser ut til å få økt sine frie inntekter med 18,5 millioner kroner neste år. – Dette er penger vi egentlig burde hatt i år, påpeker rådmannen.

NEST STØRST ØKNING: Politikerne i Birkenes vil ikke få større økonomisk handlingsrom selv om bare Froland av Aust-Agder-kommunene får større økning i tilskuddet av såkalte frie midler over statsbudsjettet neste år.

FORTSATT STRAM STYRING: Både ordfører Arild Windsland og rådmann Gro Anita Trøan fastholder planen om fortsatt stram økonomisk styring. – Dette er penger vi egentlig burde hatt i år, påpeker rådmannen.

Les mer i dagens papiravis