– Sørlandet må stå samlet!

DEN STØRSTE UTFORDRINGEN: Ordfører Arild Windsland tror kommunereformen blir den største utfordringen for Birkenes og landets øvrige kommuner i 2015. – Den kommer for fullt inn i valgkampen, og den vil nok få stort fokus, spår ordføreren, som håper den lokale debatten om reformen blir like konstruktiv som han opplever at den lokale vindmølledebatten har vært.

DEN STØRSTE UTFORDRINGEN: Ordfører Arild Windsland tror kommunereformen blir den største utfordringen for Birkenes og landets øvrige kommuner i 2015. – Den kommer for fullt inn i valgkampen, og den vil nok få stort fokus, spår ordføreren, som håper den lokale debatten om reformen blir like konstruktiv som han opplever at den lokale vindmølledebatten har vært.

DEN STØRSTE UTFORDRINGEN: Ordfører Arild Windsland tror kommunereformen blir den største utfordringen for Birkenes og landets øvrige kommuner i 2015. – Den kommer for fullt inn i valgkampen, og den vil nok få stort fokus, spår ordføreren, som håper den lokale debatten om reformen blir like konstruktiv som han opplever at den lokale vindmølledebatten har vært.


Lokalt håper han kommunesammenslåingsdebatten blir like konstruktiv som vindmølledebatten, regionalt at sørlandskommunene klarer å stå samlet om flere store saker. Vi har tatt en nyttårsprat med ordfører Arild Windsland.

– Hvordan vil du oppsummere året som er gått?
– Det har vært et krevende år, fordi vi har hatt behov for omstillinger på både det ene og det andre området. Vi som sitter sentralt i kommunen har merket på kroppen at mange ting er i endring. Samtidig har det vært et interessant år, der vi har øvd på å gjøre ting annerledes, og det viser seg at det kan vi få til. Og vi lærer veldig mye av det.

– Er det ikke litt bortkastet med en stor omstilling når vi vet at Birkenes vil bli slått sammen med en eller flere kommuner i nær framtid?
– For Birkenes kommune har det vært helt nødvendig å gjøre dette, for vi har ikke kapasitet til å ta den jobben som myndighetene krever av oss per i dag. Tidligere har vi jo dannet interkommunale selskaper for regnskap og andre ting, nå kommer kjerneområdene, og der ser vi at vi er nødt til å bli mer robuste. Så hvis du spør om det er bortkasta, så nei, absolutt ikke. Vi lærer av det, vi ser hva som må til for å gi endringer, og jeg tror heller organisasjonen blir bedre rusta til å ta de større endringene som må komme.

– Hva var din største opptur som ordfører i 2014?

Les hele intervjuet og mere til i ukas papiravis