– Bompenger skaper alltid støy

 

Bompenger skaper alltid støy. Det er dannet nye politiske partier og det er vunnet og tapt valg på bakgrunn av bompenger. Egentlig ikke så rart, for bommer blir sett på som landeveiens ligningskontorer. En innkrevingssentral for å bygge nye veier, eller er det egentlig det?

I starten var bompenger en delfinansiering av en veiutbygging. Et spleiselag mellom bilister og staten. En tidsbegrenset periode som varte til bilistenes andel var betalt. Så går det med bompenger som med alle andre avgifter, de blir brukt på helt andre ting. Først ved å la bilistene få en større deler av prosjektet, så til å benytte bompenger til planlegging. Derfra gikk det til at bompenger skulle finansiere sykkelstier og kollektivtrafikk. Det siste skuddet på stammen er at bommen skal styre vårt handlemønster. Da er det helt klart det blir reagert.

Vi er selvfølgelig glade for den 4 felts motorvei vi har fått i vår region. Den hadde ikke blitt realisert uten bompenger. Nå handler det om byvekstavtale. Staten stiller med midler til sykkelstier og kollektivtrafikk, men kravet er bomstasjoner. De skal både delfinansiere tiltakene, men også være dempende på biltrafikken inn til sentrum av Kristiansand. Det er da rettferdighetsprinsippet blir tent. Sørlandsparken må også ha bommer og med det styrer bompenger handlemønsteret vårt. Vi husker alle den striden det var med bom til IKEA. Den kom neppe for å begrense bilkjøring til kvadraturen.

Nå er alt dette i spill igjen fordi et lite smutthull ble oppdaget og det krevde et nytt vedtak om bom. Saken er utsatt og et flertall i fylkestinget vil ha en ny runde om hele ordningen. En liten tue kan dermed velte et helt bompengelass.

Betyr dette noe for oss i Birkenes? Det gjør det. Vi har mange som har sine jobber både i Kristiansand og Sørlandsparken. Med de planene for bom som ligger til grunn, så vil det bli en betydelig økning i utgiftene for de som må benytte seg av bil. Busstilbudet er ikke optimalt i dag og vi vil neppe bli betydelig prioritert hvis avtalene med staten går igjennom. Det ligger i planen at noen av midlene skal ut i regionen. Vi har f.eks. en sykkelsti til kirka som ennå ikke er fullført. Vi holder fast i den og vi gir oss ikke, men konkurransen blir stadig hardere kommunene imellom.

For å gå litt tilbake å se hva bompenger var ment å være. Et spleiselag mellom stat og bilist. En bro eller en vei som alle ønsket hjertelig velkommen. Da var det lettere å kaste en mynt i kurven. Det som skurrer i manges ører, er når pengen blir spredt ut på andre tiltak. Man får en følelse av at vi blir satt litt sjakk matt. Vil du ikke, så skal du. Det er som med lover og regler. Folk må oppfatte det som fornuftig og rettferdig. Jeg tror bompenger står og vipper på kanten når handlemønster blir trukket inn.

Ok, så tar vi alle bussen og gjør som vi blir oppfordret til. Da ryker økonomien i alt det bompengene skal finansiere. Det må altså være noen, faktisk ganske mange som må ta feil valg.

 

Arild Windsland

 

______________________________________________________

Dette er et eksternt innlegg. Standpunktene er skribentens egne.